psav zdjęcie główneWcześniej, na początku sierpnia Amika poinformowała, że chce skupić nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie 120 zł za sztukę. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Dom Maklerski mBanku.  Wcześniej w czerwcu br.  podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, akcjonariusze wyrazili zgodę, aby cena nabywania w ramach programu skupu akcji własnych była nie niższa niż 100 zł i nie wyższa niż 135 zł za jedną akcje, a łączna kwota, którą spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 30 000 000 zł – obejmującej oprócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia. Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.