W apelacji za 2015 r. Apple twierdziło, że „grupa nieruchomości” wokół Apple Park była warta 200 USD, a nie 1 miliard dolarów, jak wycenił asesor podatkowy. W innym, Apple stwierdziło, że nieruchomość, wyceniona na 384 milionów dolarów przez lokalnych urzędników, była również warta 200 dolarów,