psav zdjęcie główneNa zamknięciu piątkowej sesji WIG20 spadł o 2
proc. i znalazł się na najniższym poziomie od 24 lipca 2018 roku,
wyniósł bowiem 2.217,7 pkt. W kończącym się tygodniu WIG20 poruszał się w
przedziale 2.217,7 – 2.285,1 pkt. Obroty na walorach blue chipów
wyniosły 492 mln zł.Mocną zniżkę zaliczył także WIG (-1,3 proc.) i wyniósł 58.130,9 pkt.Lekko nad kreską sesję zakończyły sWIG80 (+0,1 proc.) i mWIG40 (+0,04 proc.) i wyniosły kolejno 12.810 pkt. i 4.240 pkt.Wśród blue chipów, najmocniej w piątek stracił KGHM (-4,55 proc.).
Wyniki KGHM za drugi kwartał okazały się wyższe od oczekiwań, jednak
według analityków zaskoczenie odnosi się tylko do danych kwartalnych i
nie wpłynie na długoterminowe prognozy dla spółki. Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2018 roku
1,391 mld zł wobec 1,282 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się o 12,7
proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,234 mld zł.
Przychody grupy wyniosły 5,157 mld zł wobec 4,802 mld zł przed rokiem.
Sprzedaż grupy była o 1,6 proc. wyższa od oczekiwań analityków.Zysk netto grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w
drugim kwartale wyniósł 172 mln zł wobec 96 mln zł rok wcześniej. Wynik
był o 68 proc. niższy od oczekiwań analityków – eksperci ankietowani
przez PAP Biznes oczekiwali, że zysk netto wyniesie 533,9 mln zł.Na zamknięciu kurs KGHM wyniósł 84 zł i jest on obecnie najniższy od
28 marca 2018 roku, kiedy to – w ujęciu intraday – cena jednej akcji
miedziowego koncernu dotarła do 82,24 zł. Prezes KGHM – Marcin Chludziński, poinformował, iż nowy zarząd KGHM
prowadzi obecnie przegląd „strategiczny” firmy i planuje jak najszybciej
ogłosić jego wnioski. Spółka jest spokojna o wykonanie całorocznych
planów produkcyjno-sprzedażowych. O 0,6 proc. spadła wycena LPP (do 8.720 zł). Spółka podała, że po
uruchomieniu w modelu franczyzowym pierwszego salonu Reserved w Tel
Awiwie, planuje otwarcie kolejnego sklepu w Izraelu w pierwszej połowie
2019 roku.