„Czy funkcjonariusze komunistycznego aparatu opresji w PRL znaleźli bezpieczną przystań? – Wystąpiłem z interpelacją poselską w sprawie zatrudniania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz innych służb i organów represji Polski Ludowej w Narodowym Banku Polskim (NBP) i Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków wykładowca w katedrze historii.”

Ilu byłych funkcjonarjuszy SB pracuje obecnie w NBP i RPP?

#polska #polityka #pieniadze #nbp #finanse #sluzbabezpieczenstwa