W 2017 r. wyraźnemu obniżeniu uległ zarówno deficyt polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych, jak i poziom zadłużenia względem PKB – wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.