psav zdjęcie główneRYNEK WALUTOWY
„W naszej ocenie bieżący tydzień powinien być czasem korekty w ostatnim dynamicznym trendzie wzrostowym pary USD/PLN motywowanym zwyżką awersji do ryzyka. W tym tygodniu (…) powinno dojść do uspokojenia sytuacji na rynkach, co powinno częściowo ograniczać apetyt amerykańskiego dolara. Na gruncie analizy technicznej zniżkę kursu USD/PLN hamować będą poziomy 3,73 i 3,7087. Od góry notowania +zabezpiecza+ bariera 3,8086” – napisali w raporcie analitycy Banku Millennium.
Spodziewają się oni również zwyżki kursu eurodolara, zaś w przypadku EUR/PLN prognozują względną stabilizację w okolicy obecnie obserwowanego pułapu 4,30.
„Kurs EUR/PLN koncentruje się wokół bariery 4,30 i w naszej ocenie – o ile na rynek nie napłyną nowe informacje – powinien oscylować wokół tego poziomu także i w tym tygodniu. Źródłem zmienności okazać się mogą przede wszystkim wydarzenia zewnętrzne w tym opisy z posiedzeń największych banków centralnych oraz wystąpienia przedstawicieli Fed podczas corocznego sympozjum w Jackson Hole. Liczne publikacje krajowe nie powinny w istotny sposób wpływać na wycenę polskich aktywów” – dodali.
W środę i czwartek protokoły z ostatnich posiedzeń opublikują amerykańska Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny.
RYNEK DŁUGU
W minionym tygodniu rentowności polskich obligacji na krótkim końcu krzywej pozostały bez zmian, na środku spadły o 1 pb, a na długim – wzrosły o 1 pb.
W opinii analityków Banku Millennium, nastroje na polskim rynku długu pozostaną pod wpływem czynników zewnętrznych.
„Zawirowania na rynku tureckim oraz podwyższona awersja do ryzyka nie będą sprzyjały aktywom z rynków wschodzących, w tym także polskim obligacjom. W ostatnich dniach sytuacja na rynku tureckim ustabilizowała się po wcześniejszej gwałtownej przecenie, jednak wciąż będzie ona źródłem zawirowań na rynkach globalnych, szczególnie w kontekście obniżki ratingu Turcji przez agencję S&P oraz Moody’s” – napisali w raporcie.
Agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating Turcji do „Ba3” z „Ba2” i zmieniła perspektywę ratingu na negatywną. Również w piątek o obniżce ratingu długoterminowego zadłużenia Turcji w walucie obcej do „B+”, a w walucie lokalnej do „BB-” poinformowała agencja S&P.
„Źródłem zmienności mogą być także informacje w temacie polityki pieniężnej głównych banków centralnych, szczególnie w kontekście sprawozdań EBC oraz Fed po ostatnich ich posiedzeniach, a także dorocznej konferencji bankierów centralnych w Jackson Hole” – dodali analitycy Millennium.
Jak napisali w raporcie, podwyższona awersja do ryzyka, w związku z kryzysem tureckim będzie premiowała aktywa postrzegane za bezpieczne przystanie, stąd bundy powinny cieszyć się zainteresowaniem inwestorów.
W poniedziałek około godz. 15.30 rentowność dziesięcioletniego bunda jest w miarę stabilna i wynosi 0,3 proc. (najniżej rentowność niemieckiej dziesięciolatki znalazła się 15 sierpnia i wyniosła 0,29 proc.). O 3 pb spada natomiast dochodowość amerykańskiego benchmarku o dziesięcioletnim terminie zapadalności i wynosi 2,84 proc., co jest najniższym poziomem od 13 czerwca 2018 roku.
poniedziałek poniedziałek piątek 15.30 9.40 16.40 EUR/PLN 4,3053 4,3032 4,3038 USD/PLN 3,7685 3,7677 3,7713 CHF/PLN 3,7888 3,787 3,7931 EUR/USD 1,1425 1,1421 1,1412 OK0720 1,59 1,58 1,59 DS1023 2,45 2,48 2,48 WS0428 3,12 3,14 3,14