psav zdjęcie główne”Złoty pozostaje pod presją silnej wyprzedaży peso i liry. Wprawdzie PLN rozpoczyna sesję poniżej 4,30/EUR, nie można wykluczyć krótkoterminowego osłabienia z celami w okolicy 4,34/EUR w razie dalszego pogorszenia nastrojów na rynkach wschodzących” – napisano w porannym komentarzu Banku Pekao.
Ekonomiści z BZ WBK oczekują utrzymania się w piątek negatywnej presji na waluty wschodzące, co może „przytrzymać” złotego wokół 4,30 wobec euro.
Według ekonomistów z Banku Millennium, poziom 4,30 jest barierą chroniącą kurs EUR/PLN przed nadmierną zwyżką.
„Awersję do ryzyka na rynkach zwiększają informacje, iż D.Trump zamierza w przyszłym tygodniu wprowadzić kolejne cła na chińskie produkty o wartości 200 mld USD. Powrót obaw dotyczących wojen handlowych wraz z problemami niektórych państw emerging markets przekładają się na przecenę złotego, choć przyznać należy, że jak dotąd umiarkowaną. Barierą chroniącą kurs EUR/PLN przed nadmierną zwyżką jest poziom 4,30, a na gruncie fundamentalnym dzisiejszy odczyt PKB w polskiej gospodarce” – napisali w porannym raporcie.
RYNEK DŁUGU
„Dziś na rynku obligacji mogą pojawić się wyższe niż ostatnio obroty w kontekście publikacji wstępnego szacunku inflacji za sierpień, struktury wzrostu PKB w II kw. 2018 r (o godz. 10.00 – PAP) oraz planu sprzedaży długu skarbowego na wrzesień (o godz. 15.00 – PAP)” – napisano w raporcie Banku Pekao.
„Oczekujemy ograniczonej podaży biorąc pod uwagę perspektywę niższych o ponad 22 mld PLN tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Spodziewamy się, iż w przyszłym miesiącu Ministerstwo Finansów przeprowadzi aukcję regularną o wartości 4-6 mld PLN oraz przetarg zamiany” – dodano.
Ekonomiści z BZ WBK spodziewają się w piątek kontynuacji spadków rentowności krajowych SPW.
„Na krajowym rynku stopy procentowej rentowności w segmencie 5-10L zsuwały się (w czwartek – PAP) o 1-3 pb, silniej w środku krzywej, w ślad za spadającymi dochodowościami na rynkach bazowych. Dziś spodziewamy się kontynuacji redukcji rentowności w reakcji na oczekiwany przez nas spadek inflacji za sierpień do 1,8 proc. rdr (niżej niż wskazuje konsensus)” – napisali.

Z kolei zdaniem ekonomistów z PKO BP, wzrost podaży obligacji skarbowych we wrześniu może osłabiać dłuższy koniec krzywej dochodowości.
„Pod koniec piątkowej sesji MF poda informacje dot. aukcji obligacji we wrześniu. Można oczekiwać, że odbędą się w sumie dwa przetargi, a łączna wartość emisji wyniesie ok. 11 mld PLN” – napisali w komentarzu.
Według konsensusu PAP Biznes, w sierpniu 2018 r. ceny towarów i usług rdr wzrosły o 1,9 proc., a mdm spadły o 0,1 proc. Ekonomiści szacują, że inflacja bazowa wyniosła 0,7 proc.
piątek czwartek czwartek 9.40 16.00 9.40 EUR/PLN 4,2936 4,2964 4,2863 USD/PLN 3,6752 3,6846 3,6619 CHF/PLN 3,8034 3,7941 3,7781 EUR/USD 1,1682 1,1661 1,1705 OK0720 1,56 1,57 1,56 DS1023 2,47 2,47 2,48 WS0428 3,14 3,14 3,15