psav zdjęcie główne”Obecnie uwaga rynków przenosi się na wystąpienie J. Powella. Prezes Fed przedstawi dziś przed Komisją Bankową Senatu półroczny raport na temat polityki pieniężnej. Trudno jednak spodziewać się impulsu prodolarowego, w sytuacji gdy w czerwcu Fed zaprezentował bardziej agresywny scenariusz dotyczący stóp procentowych w tym roku” – napisano w raporcie Banku Millennium.
„Krajowe dane o płacach i zatrudnieniu nie będą miały wpływu na wycenę polskich aktywów, gdyż nie zmienią łagodnego nastawienia Rady Polityki Pieniężnej. Kurs EUR/PLN walczy o przełamanie bariery 4,2980, jednak w naszej ocenie jest to kres umocnienia złotego w tym ruchu” – dodano.
Prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powell we wtorek i środę (godz. 16.00 w Polsce) przedstawi przed komisjami Kongresu USA półroczny raport o polityce monetarnej, który został opublikowany w piątek.
„Kolejne, stopniowe podwyżki stóp proc. będą spójne” z obrazem gospodarki USA, czyli stabilną i „solidną” w I poł. roku ekspansją gospodarczą, „mocną sytuacją na rynku pracy” oraz utrzymywaniem się inflacji w średnim terminie w pobliżu symetrycznego 2-proc. celu – wynika z dokumentu.
O 10.00 GUS poda dane z rynku pracy. Ekonomiści szacują, że w czerwcu 2018 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 7,0 proc. rdr, a zatrudnienie wzrosło o 3,6 proc. rdr – wynika z Konsensusu PAP Biznes.
RYNEK DŁUGU
„Polskie obligacje skarbowe są silne, a wsparciem okazały się wczorajsze, dość łagodne wypowiedzi członkini RPP na temat perspektywy stabilizacji stóp procentowych NBP nawet do 2022 roku” – napisano w raporcie Pekao.
Grażyna Ancyparowicz, członkini RPP poinformowała PAP Biznes, że jej zdaniem, jeżeli nie pojawią się zagrożenia zewnętrzne, to Rada Polityki Pieniężnej może pozostawić stopy proc. na niezmienionym poziomie przez całą swoją kadencję, czyli do 2022 r. Zaznaczyła, że jej zdaniem podwyżki stóp proc. są mało prawdopodobne, a obniżki całkowicie wykluczone.
Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja bazowa w 2019 r. wyniesie 2,1 proc., zaś CPI ukształtuje się na poziomie 2,7 proc. – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu NBP. W porównaniu do marcowej projekcji, w całym horyzoncie obniżona została prognozowana ścieżka inflacji bazowej, podniesiono natomiast ścieżkę dynamiki PKB w 2018 r.
wtorek poniedziałek poniedziałek 9.30 16.00 9.40 EUR/PLN 4,3084 4,3059 4,3066 USD/PLN 3,6726 3,6761 3,6834 CHF/PLN 3,6901 3,6844 3,6804 EUR/USD 1,1731 1,1713 1,1691 OK0720 1,61 1,60 1,61 DS1023 2,49 2,50 2,52 WS0428 3,13 3,14 3,17