psav zdjęcie główne”Należy założyć, że sytuacja płynnościowa spółki jest obecnie prawdopodobnie krytyczna” – cytuje portal uzasadnienie obniżki ratingu.
„Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce GetBack S.A. z poziomu B+ do CCC(sd). Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Ocena CCC jest czwartą najniższą w ratingowej palecie agencji. Otrzymują je spółki, które charakteryzuje bardzo wysokie ryzyko kredytowe, bardzo niska zdolność do obsługi zobowiązań nawet w przypadku sprzyjających warunków gospodarczych, niski lub bardzo niski poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności. Oznaczenie (sd) w tym przypadku tłumaczyć należy jako +selective default+, czyli częściową niewypłacalność” – pisze Bankier.pl.
Według portalu, który powołuje się na raport EuroRatingu, przeprowadzona nadzwyczajna weryfikacja ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack S.A. związana jest z opublikowaniem przez jednego z obligatariuszy spółki: Quercus TFI S.A. informacji o niewykupieniu przez GetBack w uzgodnionym wcześniej terminie (tj. 18.04.2018 r.) wyemitowanych przez spółkę obligacji na kwotę 5,5 mln zł.
„Zdaniem agencji, pomimo iż GetBack nie opublikował dotąd żadnego komunikatu o niedotrzymaniu warunków którejkolwiek z wyemitowanych przez spółkę emisji, a także pomimo faktu, iż spółka odmówiła agencji ratingowej EuroRating potwierdzenia informacji o niewykupieniu wymagalnych obligacji należących do Quercus TFI (jak również nie zaprzeczyła tej informacji), EuroRating przyjmuje, że faktycznie doszło do niewykupienia przynajmniej jednej serii obligacji wyemitowanych przez GetBack. W związku z powyższym EuroRating traktuje to zdarzenie jako częściową niewypłacalność spółki” – pisze Bankier.pl.>>> Czytaj też: Prokuratura przygląda się informacjom na temat firmy GetBack