Dziś po raz pierwszy otrzymaliśmy oficjalne szacunki ukrytego zadłużenia Polski. GUS oszacował je na astronomiczną kwotę 4,96 biliona złotych, co stanowiło 275% produktu krajowego brutto.