Przedstawiam informacje na temat kosztów mojego leczenia onkologicznego. Koszt radioterapii, koszt przeszczepu szpiku kostnego czy koszt leków używanych w trakcie chemioterapii. Zapraszam serdecznie:)