W przyszłym roku IMGW będzie obchodził stulecie, ale atmosfera w instytucie jest daleka od świętowania, bo nie ma pieniędzy na bieżącą działalność, inwestycje, a nawet naprawy urządzeń. Brak m.in. … 650 tysięcy złotych na naprawę radaru w Rzeszowie. IMGW przyznaje – sytuacja jest 'trudna’.