Bank centralny jest instytucją, która ma monopol na emisję pieniądza gotówkowego i ustalanie stóp procentowych. We współczesnych finansach pokutuje dogmat zakładający konieczność istnienia banku centralnego. Jest na świecie kraj, który obywa się bez tej instytucji. I radzi sobie całkiem nieźle.