Joanna Schmidt walczy z byłym mężem o spłatę zaległych alimentów oraz chce podwyższenia kwoty na najstarszą córkę. Ponadto domaga się podniesienia alimentów na najstarszą córkę. Jej miesięczna kwota utrzymania wynosi 7,7 tys. zł, z czego ojciec powinien przekazywać na nią 5,3 tys. zł co miesiąc.