… a w rzeczywistości dla większości prawie nic się nie zmieni, by ostatecznie „bogacze” płacili więcej. Pojawił się projekt ustawy o proporcjonalnym ZUS.