psav zdjęcie główne”Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest stworzenie jednej z wiodących europejskich firm zarządzających wierzytelnościami i osiągnięcie znaczącej pozycji grupy w Europie Zachodniej i na innych rynkach poprzez rozwój organiczny i akwizycje. Na obecnym etapie przeglądu różne opcje strategiczne będą rozważane przez zarząd, w szczególności pozyskanie dla emitenta międzynarodowego partnera finansowego lub dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak powyższych działań” – czytamy w komunikacie. W najbliższym czasie zarząd planuje zawrzeć umowę z doradcą finansowym, który wesprze go w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych, podano także.
„Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – zastrzeżono dalej.
Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.