„Zawarte dziś porozumienie ze związkami zawodowymi jest kompromisem, który uwzględnia z jednej strony obecną sytuację na rynku pracy a z drugiej – bieżące i długoterminowe bezpieczeństwo spółki, które przekłada się na bezpieczeństwo miejsc pracy w LW Bogdanka. Jesteśmy zadowoleni z wypracowanego wspólnie rozwiązania” – powiedział p.o. prezesa i zastępca prezesa ds. produkcji – kierownik ruchu zakładu górniczego LW Bogdanka Sławomir Karlikowski, cytowany w komunikacie. Uwzględniając  podwyżkę oraz premię planowana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w LW Bogdanka w 2018 roku wyniesie 7 932,84 zł, podano także. LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)