psav zdjęcie główne”Rada nadzorcza Grupy Lotos skróciła okres trwania IX kadencji zarządu Grupy Lotos S.A. poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. dotychczasowych członków zarządu, tj. pana Mateusza Aleksandra Bonca oraz pana Jarosława Pawła Kawulę, jak również poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. delegacji członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Grupy Lotos IX wspólnej kadencji pana Piotra Ciacha, oraz powołała do składu zarządu X wspólnej kadencji: -Pana Mateusza Aleksandra Bonca – na stanowisko prezesa zarządu z dniem 22 maja br. -Pana Jarosława Pawła Kawulę – na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji i handlu z dniem 22 maja br. Pana Patryka Jerzego Demskiego – na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. Inwestycji i Innowacji z dniem 22 maja br. ” – czytamy w komunikacie.  W połowie marca br. rada nadzorcza odwołała ze składu zarządu prezesa Marcina Jastrzębskiego. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono wówczas Mateuszowi Bonca. Jastrzębski został powołany na prezesa Grupy Lotos w styczniu 2017 r.  Mateusz Aleksandra Bonca od 1 czerwca 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy Lotos. W latach 2016-2018 odpowiedzialny za pion Strategii i Rozwoju, od marca 2018 za pion Ekonomiczno-Finansowy, podano także. Jarosław Paweł Kawula ma tytuł inżyniera i doktora nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny oraz Wydział Zarządzania i Marketingu). Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy Lotos, z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji. „Patryk Jerzy Demski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2014 roku piastuje urząd Burmistrza Miast i Gminy Pelplin. Od 2018 roku jest Członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, a od 2017 Członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W latach 2006 – 2014 był zastępcą Dyrektora Oddziału, p/o Dyrektora Oddziału oraz Głównym Specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy w Gdańsku” – czytamy dalej. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku. >>> Czytaj też: To nie koniec problemów GetBacku. KNF ma więcej podejrzeń wobec spółki