Konieczność zapłaty zaległych podatków za kilka lat wstecz. Taka jest konsekwencja wyroku NSA. Z czego wynika różnica? Zgodnie z prawem podatkowym stawkę 5 proc. stosuje się w przypadku dostawy żywności, natomiast jeśli przedsiębiorca świadczy usługę gastronomiczną, trzeba zapłacić 8 proc. VAT-u.