Emerytura 20-latka w Polsce będzie wynosiła nie więcej niż 38,6% wynagrodzenia netto. Rozwiązaniem problemu miały być Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), ale w obliczu dynamicznych zmian wszystko wskazuje na to, że emerytura dzisiejszych „młodych bogów” mimo wszystko będzie głodowa.