Jak poinformował nas jeden z Czytelników — i jak udało nam się samodzielnie potwierdzić — z oficjalnego rządowego serwisu stworzonego przez Ministerstwo Finansów wyciekają dane Polaków: numery PESEL i NIP, wysokość przychodu za ubiegły rok oraz przynależność do danego urzędu skarbowego.