„Oferta złożona przez konsorcjum obejmuje:
– wartość umowy: 234,5 mln zł brutto,
– termin realizacji: 34 miesiące,
– termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury,
– okres gwarancji wynosi 10 lat,
– zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy” – czytamy w komunikacie.
Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, podano także.
Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r.
>>> Czytaj też: Rewolucja w unijnym budżecie. To pierwsza taka sytuacja od 1988 roku