„Nie chcę wypowiadać się za inwestora, ale mogę przekazać – na podstawie
naszych rozmów i deklaracji – że pan Sołowow traktuje tę inwestycję
jako inwestycję długofalową. Od początku mówiliśmy o horyzoncie
10-letnim. Ma ambicję, aby na tej inwestycji zarobić nie 2, czy 5 razy
iks, tylko 20, czy 100 iks. Nawet mieliśmy rozmowy o tym, czy chcemy na
pewno iść na giełdę, czy nie, bo raczej jego spółki schodzą z giełdy,
niż na nią wchodzą. Natomiast dla nas to było istotne z wielu względów” –
powiedział Szumowski podczas konferencji prasowej.

„Zawsze mieliśmy też deklarację, że jest gotowy zwiększać swoje
zaangażowanie kapitałowe w tym biznesie długofalowo. To nie jest
oportunistyczne wejście i wyjście” – dodał.

Największym akcjonariuszem OncoArendi Therapeutics, po IPO będzie
posiadać 33,97% kapitałów i głosów na walnym zgromadzeniu (przy
założeniu zaoferowania objęcia przez inwestorów 500 000 akcji
oferowanych IPO oraz dopuszczenia do obrotu na GPW 12 170 000 akcji) –
lub 30,24% (jeśli liczba zaoferowanych i objętych akcji wyniesie 2 000
000 akcji) jest Ipopema 112 FIZ Aktywów Niepublicznych. Właścicielem
certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych ten fundusz jest FTF Columbus,
której właścicielem jest Michał Andrzej Sołowow. Na dzień publikacji
prospektu emisyjnego udział ten wynosi odpowiednio 35,43% oraz  30,54%.

Oferta publiczna do 2 mln akcji OncoArendi Therapeutics, firmy
biotechnologicznej specjalizującej się w poszukiwaniu, rozwoju i
komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu
oddechowego i nowotworów, z której spółka chce pozyskać od 53 mln zł do
66 mln zł netto rozpoczęła się dziś publikacją prospektu.

Pierwsza oferta publiczna akcji OncoArendi Therapeutics obejmuje łącznie
nie mniej niż 500 000 i nie więcej niż 2 000 000 nowych akcji serii F.
Zamiarem spółki jest pozyskanie z emisji akcji oferowanych od 53 mln zł
do 66 mln zł netto.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski. Zapisy
na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane
od 19 do 27 marca 2018 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się
na akcje od 29 marca do 3 kwietnia. W dniu 28 marca planowane jest
opublikowanie ceny akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz
dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w
ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym
kategoriom inwestorów. Przydział akcji planowany jest 4 kwietnia.

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna
specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych
leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów.

(ISBnews)