PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie połączenia płockiego koncernu z Grupą Lotos.