psav zdjęcie główne”Zasoby wydobywalne ropy i gazu w ramach koncesji, w których udziały posiada PGNiG, wynoszą ok. 83 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej)” – czytamy w komunikacie. Spółka zależna PGNiG Upstream Norway prowadzi poszukiwania i eksploatację na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (Morza: Północne, Norweskie i Barentsa) i udziały w 20 koncesjach. Wydobycie gazu i ropy naftowej odbywa się obecnie ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale oraz Gina Krog. PGNiG prowadzi również prace nad zagospodarowaniem złóż Skogul i Aerfugl. W I poł. 2018 roku norweskie Ministerstwo Ropy i Energii zatwierdziło plany PGNiG dotyczące tych koncesji. Rozpoczęcie wydobycia ze złóż Skogul i Aerfugl jest planowane na 2020 rok, przypomniano także. „PGNiG nabywa kolejne aktywa poszukiwawcze i wydobywcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w drodze akwizycji i poprzez udział w rundach koncesyjnych” – czytamy dalej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.>>> Czytaj też: Jaki jest klucz do polskiej rewolucji gazowej?