psav zdjęcie główneKomunikat wydano w związku ze środowym komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego „w sprawie stanowiska KNF odnośnie do założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej”.
„Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż Bank podtrzymuje stanowisko dotyczące wypłaty dywidendy zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok opublikowanym 12 marca 2018 r. Bank informuje, że według danych na 31 grudnia 2017 r. spełniał wszystkie kryteria (wynikające ze stanowiska KNF) umożliwiające wypłatę dywidendy do 75 proc. zysku za 2017 r. Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2 (wynikające ze stanowiska KNF), według danych na 31 grudnia 2017 r. Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku netto za 2017 rok” – głosi komunikat PKO Banku Polskiego SA.
KNF podała w środę, że banki chcące wypłacić dywidendę, nie mogą realizować programu naprawczego, muszą mieć ocenę BION nie gorszą niż 2,50, a wskaźnik dźwigni finansowej wyższy niż 5 proc.
Banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o 1,5 punktu procentowego: 6 proc. plus 75 proc. bufora na kredyty frankowe, plus wymóg połączonego bufora, plus 1,5 proc.
„Ponadto rekomenduje się możliwość wypłaty do 100 proc. z wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny” – napisano w komunikacie Komisji.
Dodatkowo banki zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych muszą skorygować stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria.
Pierwsze kryterium bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego, a drugie na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.>>> Czytaj też: KNF: Powoli nadchodzi koniec „regulacyjnego tsunami” dla sektora bankowego