Ranking został sporządzony w oparciu o 8 atrybutów: przedsiębiorczość, dynamika, poziom korupcji, stabilność gospodarcza, system podatkowy, innowacyjność, wykwalifikowana siła robocza oraz kompetencje technologiczne.