„Kukiz ’15 złożył w Sejmie projekt ustawy dotyczący zwolnienia z opodatkowania odsetek oraz innych przychodów…”