AlumetalAlumetal odnotował 70,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 89,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>  Polimex-Mostostal Polimex-Mostostal zakończył dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. Wyniki dodatkowych testów wskazują na utratę wartości firmy w wysokości ok. 191,5 mln zł. W związku z powyższym stosowny odpis aktualizacyjny wartości firmy zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., podała spółka. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje    Bank BGŻ BNP Paribas  Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów, podał BGŻ BNP Paribas. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł. >>>>    ZPC Otmuchów Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 36,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) planują nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 15 mln zł w 2018 r., podała spółka. >>>>  ZCh Police  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła umowę z Office Chérifien des Phosphates dotyczącą zakupu fosforytów pochodzenia marokańskiego o wartości 350 mln zł, podała spółka. >>>>   Pekao Rada nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego odwołała Tomasza Mozera z funkcji prezesa oraz powołała do składu zarządu Tomasza Mikodę i Pawła Opolskiego, podał bank. Tomasz Mikoda obejmie funkcję prezesa po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). >>>  Wojas Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 17,67 mln zł w marcu br. i były niższe o 3% r/r, poinformowała spółka. >>>>   Bowim  Ambicją Bowimu jest poprawa wyniku w 2018 roku i dalsze realizowanie przedstawionej w zeszłym roku strategii, poinformował wiceprezes Jacek Rożek. >>>>   Polnord Sprzedaż Polnordu, według danych ważonych udziałem w poszczególnych spółkach grupy, wyniosła 298 lokali w I kw. 2018 r. wobec 335 lokali zakontraktowanych w pierwszych trzech miesiącach 2017 r., podała spółka. W wyniku za I kw. br. rozpoznane zostaną natomiast szacunkowo 323 lokale, co stanowi ok. 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (108). >>>>   ABC Data  Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data wyniosły 357 mln zł w marcu 2018 r., podała spółka. >>>>    Murapol Murapol odnotował 120,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 126,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Murapol podpisał 926 umów sprzedaży mieszkań w I kw. br. wobec 814 w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli o ok. 14% więcej r/r. Liczba zakontraktowanych lokali w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 r. jest najlepszym wynikiem za I kwartał w całej dotychczasowej historii Murapolu, podkreśliła spółka i podtrzymała plan sprzedaży 4 tys. mieszkań w całym roku. >>>>   iFun4All iFun4All planuje premierę gry „Ritual” na drugą połowę 2018 r., podała spółka. >>>>  Marvipol   Zarząd British Automotive Holding rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 38,2 mln zł (0,92 zł na akcję), poinformowała spółka. Oznacza to, że przeznaczone na nią będzie 80% wypracowanego zeszłorocznego wyniku z działalności kontynuowanej, a stopa dywidendy przy cenie z dzisiejszego zamknięcia wyniesie prawie 10%. Walne zgromadzenie, które ma podjąć decyzje m.in. w sprawie dywidendy, zwołano na 8 maja br. >>>>