Midven Midven zawarł ze spółką Kool2Play list intencyjny dotyczący partnerstwa pomiędzy spółką zależną – Arts Alliance a Kool2Play, którego celem jest stworzenia i wydanie gry „City of Minds”, poinformowała spółka. „Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, działania Arts Alliance w ramach realizacji partnerstwa, o którym mowa powyżej, mają wyrażać się wsparciem finansowym na etapie produkcji gry 'City od Minds’ przez Kool2Play. Na dzień zawarcia listu intencyjnego zakres ww. wsparcia finansowego, które zostanie udzielone nie został ustalony” – czytamy dalej. Podpisanie listu intencyjnego jest rozpoczęciem negocjacji, zmierzających do zawarcia formalnego porozumienia, które określi warunki współpracy pomiędzy stronami, dodano. Skarbiec Holding Bartosz Józefiak złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Skarbiec Holding oraz członka zarządu Skarbiec TFI z dniem 31 maja br. Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Skarbiec Holding z dniem 1 czerwca br. Ewę Radkowską-Świętoń, dotychczasową wiceprezes tej spółki i prezes Skarbiec TFI, podał Skarbiec Holding. >>> Zobacz też rekomendacje    TIM TIM odnotował 3,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   TIM liczy na dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży i satysfakcjonujące wyniki finansowe grupy w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Folta. >>>>   TIM zakłada, że żadna ze spółek zależnych nie będzie negatywnie kontrybuowała do wyniku grupy w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Folta. >>>>   TIM zakłada, że przychody z usług dla klientów zewnętrznych spółki zależnej 3LP mogą przekroczyć 25% przychodów ogółem, a nominalnie powinna się podwoić r/r w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Folta. Dodatkowo spółka planuje zwiększenie powierzchni magazynowej. >>>>  TIM planuje 7,5 mln zł nakładów inwestycyjnych na poziomie jednostkowym w tym roku, poinformował prezes Krzystof Folta. >>>>  Asbis Enterprises Akcjonariusze Asbis Enterprises zdecydują o wypłacie dywidendy wys. 3,33 mln USD, czyli 0,06 USD na akcję za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 8 maja. >>>>    Ronson Ronson Europe N.V. zawarł z Global City Holdings B.V. (GCH) umowę przeniesienia udziałów spółki Nova Królikarnia B.V., sprawującej kontrolę nad spółkami celowymi projektu mieszkaniowego Nova Królikarnia, położonego przy ul. Jaśminowej w Warszawie oraz umowę przelewu pożyczek udzielonych przez GCH na rzecz Nova, podał Ronson. Ponadto strony zawarły umowę, na mocy której przyznane zostały na rzecz Ronson trzy opcje kupna w stosunku do udziałów w ośmiu innych spółkach celowych projektu, posiadających pozostałe etapy projektu Nova Królikarnia, podlegające wykonaniu w kolejnych dwóch latach. >>>>    Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 133 lokali w poznańskiej inwestycji Grunwald2, poinformowała spółka. Docelowo w ramach tego projektu powstanie 268 lokali. W pierwszym etapie oferowane są lokale o metrażach od 35 do 90 m2, w tym 66 mieszkań dwupokojowych, 45 trzy- i 21 mieszkań czteropokojowych oraz jeden lokal usługowy. Budowa osiedla ruszy jeszcze w tym kwartale, podano w komunikacie Action Action w restrukturyzacji potwierdza, że projektowany podział wierzycieli na grupy interesów zakłada przyjęcie kwoty 200 mln zł jako łącznej sumy przeznaczonej na ich zaspokojenie w wyniku zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka.>>>>   Artifex Mundi Artifex Mundi odnotował 3,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Artifex Mundi ma ambicję, aby od II połowy bieżącego roku stworzyć powtarzalny i zyskowny kalendarz produkcyjno – wydawniczy gier premium, przekładający się na 3-4 premiery nowych gier rocznie, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Grudzińskiego. >>>>   The Dust Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić poniedziałek 16 kwietnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki The Dust, podała GPW.>>>>   Petrolinvest Rada nadzorcza Petrolinvestu powołała Franciszka Kroka na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. >>>>    OEX OEX odnotowało 16,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 11,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Akcjonariusze OEX zdecydują 14 maja o przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej, obejmującej nie więcej niż 1 101 445 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Z emisji spółka chce pozyskać do 20 mln zł, które przeznaczy głównie na inwestycje w dalszy rozwój segmentów back office i obsługi klienta oraz e-biznes, podał OEX. Spółka nie wyklucza akwizycji, głównie pod kątem technologii, które uzupełnią jej kompetencje w obszarze cyfryzacji. >>>>  Pfleiderer Group Pfleiderer Group odnotowała 17,14 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Nakłady inwestycyjne Pfleider Group wyniosą w tym roku ok. 70 mln euro, poinformował prezes Tom Schabinger. >>>>   Pfleiderer Group chce utrzymać dotychczasową politykę dywidendową, zakładającą przeznaczenie na dywidendę do 70% skonsolidowanego zysku netto, poinformował prezes Tom Schabinger. >>>>  Pfleiderer Group spodziewa się osiągnięcia wyższej EBITDA w 2018 r. w porównaniu z 2017, poinformował ISBnews prezes Tom Schabinger. >>>>  MLP Group MLP Group planuje rozpoczęcie budowy nowego parku logistycznego w Strykowie w pobliżu Łodzi, poinformowała spółka. Docelowo, w nowej lokalizacji powstaną obiekty, oferujące łącznie 120 tys. m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnych, które powstaną na obszarze 25 ha. >>>>   Pepees Rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees powołała Wojciech Faszczewskiego na prezesa, a Tomasza Rogalę na członka zarządu na kolejną kadencję, rozpoczynającą się 10 kwietnia 2018 r., podała spółka.  >>>>    CDRL Akcjonariusze CDRL zdecydują o wypłacie w dywidendy wysokości 6,05 mln zł tj. 1 zł na akcję, z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 9 maja. >>>>   PKN Orlen PKN Orlen wprowadził od dziś na wszystkich stacjach swojej sieci uszlachetnione paliwa Efecta 95 i Efecta Diesel w miejsce EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra, podała spółka. Nowe paliwa pozwalają m.in. zredukować emisję tlenków azotu, cząstek stałych i CO2. „Dbamy o naszych klientów, dlatego wprowadzamy nowy produkt – paliwa Efecta. Odznaczają się lepszymi właściwościami czyszczącymi i mniejszą emisją. To paliwa nowej generacji, które można nabywać od dziś w całej sieci Orlen” – powiedział członek zarządu ds. sprzedaży PKN podczas konferencji prasowej. >>>>     Plantwear Firma Plantwear po przekształceniu w spółkę akcyjną planuje debiut na rynku alternatywnym NewConnect w I kw. 2019 r., poinformowała INC SA, która podpisała umowę z Plantwear na autoryzowane doradztwo przy wprowadzeniu na rynek NewConnect. >>>>    Open Finance Rada nadzorcza Open Finance podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko prezesa Joanny Tomickiej-Zawory na trzyletnią kadencję oraz dotychczasowego prezesa Przemysława Guberowa na stanowisko wiceprezesa z dniem 11 kwietnia, podała spółka. >>>>    ZM Henryk Kania Zarząd ZM Henryk Kania podjął uchwałę w sprawie przydziału 15 500 sztuk obligacji serii I o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 15,5 mln zł, podała spółka. >>>>   Energa   Enspirion – spółka zależna Energi – zaoferowała największy ze wszystkich uczestników wolumen mocy w przetargu na redukcję zapotrzebowania na moc w przetargu zorganizowanym przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), podała Energa. Firma pozyskała do współpracy m.in. Grupę Azoty i złożyła ofertę redukcji 340 negawatów w pakiecie letnim, oraz 360 negawatów w pakiecie zimowym, podano także. >>>>   Enter Air Enter Air przewiózł na polskim rynku ponad 1,5 mln pasażerów w 2017 r., co oznacza wzrost o 28% r/r, podała spółka. >>>>