Elektrobudowa Elektrobudowa odnotowała wstępnie 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw 2018 r., podała spółka. Zarząd podtrzymał prognozę wypracowania 46 mln zł zysku netto, przy skonsolidowanych przychodach wysokości 959,7 mln zł w 2018 roku. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje    Eurocash Eurocash odnotował 18,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 14,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  Best Best odnotował 19,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  PEManagers Private Equity Managers (PEManagers) odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Bank Handlowy Bank Handlowy odnotował 145,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 42,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  Impexmetal Impexmetal odnotował 36,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 28,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Alchemia Alchemia odnotowała 12,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Astarta Astarta odnotowała 3,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 30,74 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  11bit Studios 11bit Studios odnotowało 0,98 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  GetBack Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otworzeniu wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. GetBack podał też, że wierzyciel GetBack złożył w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBacku, podała spółka. >>>>  Benefit Systems Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 1 035 zł za jedną akcję, a łączną liczbę akcji na 184 000, poinformowała spółka. Zarząd spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii F nie później niż do dnia 16 maja 2018 r. >>>>   Talanx Talanx odnotował 218 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 238 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  ZA Puławy Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydują 6 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 113,54 mln zł tj. 5,94 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. >>>>  Ipopema Securities Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydują 6 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę całego zysku netto za 2017 rok, tj. 1,26 mln zł, wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. >>>>  PlayWay PlayWay zawarł umowę inwestycyjną z Przemysławem Bieńkiem, Krzysztofem Wolskim oraz Jakubem Trzebińskim, na mocy której obejmie nowe udziały w kapitale zakładowym spółki Baked Games, poinformowała spółka. >>>>  Artifex Mundi Zatwierdzona strategia rozwoju Artifex Mundi na lata 2018-2021 okresie oparta jest o pięć filarów: 1) maksymalizację rentowności segmentu HOPA, 2) efektywny rozwój segmentu F2P, 3) stworzenie powtarzalnego kalendarza produkcyjno-wydawniczego gier premium klasy Triple-I, 4) inwestycje w kapitał ludzki i know-how, oraz 5) efektywne zarządzanie kapitałem i uzyskanie zdolności dywidendowej, podała spółka. >>>>  LW Bogdanka Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) złożyła do ministra środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze znajdującego się na Lubelszczyźnie złoża „K-6 i K-7”, w obrębie projektowanego obszaru górniczego „Cyców”, poinformowała spółka. Graniczy ono bezpośrednio z obszarem „Puchaczów V”, eksploatowanym obecnie przez Bogdankę. >>>>   Ten Square Games Akcje Ten Square Games zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na debiucie wyniósł 52,2 zł, co oznacza wzrost o 13,5 % względem ceny z oferty. >>>>  Fabryka Konstrukcji Drewnianych   Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 5,79 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 1,54 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1 mln zł w I kwartale 2018 r., podała spółka. >>>>  OT Logistics OT Logistics podpisał z krajowym dostawcą paliw aneks do umowy o współpracy w zakresie składowania i przeładunku węgla energetycznego, który zwiększa jej wartość do 56,7 mln zł, podała spółka. >>>>  P. A. Nova P. A. Nova podpisała aneks do umowy o roboty budowlane z Dr. Schumacher, zgodnie z którym wartość kontraktu wzrosła o 2,77 mln euro do 11,82 mln euro netto, podała spółka. >>>>   Gino Rossi Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gino Rossi upoważniło zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 20 mln akcji zwykłych oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał. >>>>