Play Communications  Zarząd Play Communications podjął uchwałę o wypłaceniu akcjonariuszom okresową dywidendę w wysokości 2,57 zł za akcję, podała spółka. >>>>   CCC CCC podpisało warunkową umowę z Adler International dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC, podała spółka. Uzgodniona cena sprzedaży wynosi 68,5 mln zł. >>>>   mBank    Zarząd mBanku podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro, podał bank. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje  Sescom Sescom podpisał porozumienie z Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z siedzibą w Olsztynie zmierzające do podpisania umowy inwestycyjnej, na podstawie której Sescom obejmie większościowy pakiet udziałów w nowo powstałej spółce z o.o., podała spółka. >>>>    Sescom planuje rozszerzyć profil działalności o serwis wózków widłowych i podnośników. W ten sposób chce uzupełnić ofertę dla dotychczasowych klientów, a także rozpocząć ekspansję w nowych branżach m.in. logistyce i gospodarce magazynowej, podała spółka. >>>>  Krka Zarząd oraz rada nadzorcza Krka rekomendują przeznaczenie kwoty 92,9 mln euro z zysku za 2017 rok na dywidendę. Oznacza to wypłatę dywidendy w wysokości 2,9 euro brutto na akcję, tj. o 5,5% więcej niż w ub. roku, podała Krka. >>>>    Redan Redan dokonał odwrócenia odpisu aktualizującego na łączną kwotę 10,3 mln zł za ub.r., co zostanie wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2017 r. w przychodach finansowych, tym samym podnosząc o tę kwotę wynik przed opodatkowaniem, podała spółka. >>>>    Dekpol Dekpol sprzedał 223 lokale w I kw. 2018 r. wobec 229 lokali w I kw. 2017 r. Jednocześnie rozpoznał 137 lokali wobec 48 rok wcześniej, podała spółka.  >>>>   Danwood Holding Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł. >>>>  Zarząd Danwood Holding planuje rekomendować przeznaczanie na dywidendę 50-100% zysku netto grupy począwszy od 2020 r., tj. od zysku wypracowanego w 2019 r., podała spółka. >>>>  Zarząd Danwood Holding planuje rekomendować przeznaczanie na dywidendę 50-100% zysku netto grupy począwszy od 2020 r., tj. od zysku wypracowanego w 2019 r., podała spółka. >>>>   Danwood Holding planuje obniżyć wskaźnik relacji długu netto do EBITDA skorygowanej o efekt zdarzeń jednorazowych do poniżej 3x na koniec 2018 r. i do ok. 2x rok później, podała spółka. Na koniec 2017 r. dług netto/ EBITDA wynosił 4,6x. >>>>   Danwood „czuje się komfortowo” z celem wzrostu EBITDA o 15% rocznie zawartym w programie motywacyjnym i zakłada wzrost ilościowy o ok. 200 domów rocznie, poinformował prezes Jarosław Jurak. >>>>  Griffin Premium RE Griffin Premium RE.. podpisał zobowiązanie z Growthpoint Properties Limited i Growthpoint Properties International Proprietary Limited, na podstawie którego Growthpoint zgodził się objąć nowe akcje w ramach planowanej oferty prywatnej, poinformowała spółka. To spowoduje, że Growthpoint i jego podmioty powiązane będą posiadać bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 30% kapitału zakładowego spółki. >>>>  e-Xim IT e-Xim IT rozpoczął dziś ofertę publiczną 50 tys. akcji z której liczy na szacunkowo 2 mln zł, wynika z komunikatu spółki. W drugiej połowie roku spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect. >>>>    ES-System Zarząd ES-System rekomenduje przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 2017 r. w wysokości 1,6 mln zł oraz 9,1 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>   Fabryki Mebli „Forte” Fabryki Mebli „Forte” oficjalnie otwierają dziś fabrykę płyt wiórowych w Dubowie Pierwszym na terenie Suwalskiej SSE, poinformował prezes Maciej Formanowicz. Do tej pory spółka zainwestowała w obiekt ok. 520 mln zł. >>>>   Fabryki Mebli „Forte” spodziewają się ok. 100 mln euro przychodów osiąganych dzięki sprzedaży w swojej spółce w Indiach w ciągu 4 lat, poinformował prezes Maciej Formanowicz. >>>>   CD Projekt  Akcjonariusze CD Projektu zdecydują 8 maja br. o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. i przeznaczeniu całego zysku w wysokości 184,61 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>>   Selvita Selvita otrzymała pozwolenie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków, które zlokalizowane zostanie w Krakowie, podała spółka. Całkowity koszt budowy i jego wyposażenia szacowany jest na ok. 77 mln zł. >>>>     BZ WBK  Bank Zachodni WBK udostępnił klientom indywidualnym usługę szybkich płatności zagranicznych, wykorzystującą technologię blockchain. W ramach pilotażu, nowe rozwiązanie jest także dostępne dla klientów biznesowych. Bank planuje, że po przelewach do Wielkiej Brytanii wprowadzi przelewy z tego kraju do Polski, a następnie do Hiszpanii, poinformował BZ WBK. >>>>   Polwax  Zarząd Polwaksu rekomenduje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok, podała spółka. >>>>  Pure Biologics Pure Biologics liczy na debiut na NewConnect w czerwcu-lipcu br., poinformował ISBzdrowie.pl przewodniczący rady nadzorczej Andrzej Trznadel. Spółka chce pozyskać środki na podniesienie wkładu własnego prowadzonych projektów. >>>>   Astarta Holding Akcjonariusze Astarty Holding zdecydują 25 maja br. o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w wysokości 61,84 mln euro na zyski zatrzymane, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>>   Elektorbudowa  Rada nadzorcza Elektorbudowy powołała Janusza Juszczyka na kolejną prezesa w kolejnej kadencji, podała spółka. Janusz Juszczyk obejmie również stanowisko dyrektora spółki Elektorbudowa. >>>>    Enter Air  Enter Air sp. z o.o. – spółka zależna Enter Air S.A. – zawarła z czeską Airconsulting s.r.o. umowę czarteru (air charter transport agreement), dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2018 – zima 2018, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 27,43 mln euro. >>>>