PKN Orlen Zapisy na obligacji serii E PKN Orlen w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego odbędą się od 18 do 29 czerwca, a łączna wartość nominalna papierów emitowanych w tej serii to 200 mln zł, podała spółka. >>>>   GPW Rada Giełdy powołała w skład zarządu czterech członków: Jacka Fotkę jako wiceprezesa, Dariusza Kułakowskiego jako członka zarządu oraz dwóch nowych członków zarządu: Izabeli Olszewskiej oraz Piotra Borowskiego, podała spółka. >>>>  Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zatwierdziła „Aktualizację strategii grupy kapitałowej GPW 2022” wraz z inicjatywami strategicznymi, podała GPW. Z komunikatu wynika, że aktualizacja podtrzymuje cele finansowe do 2020 r., przyjęte w 2014 r., natomiast szczegółowy opis strategicznych inicjatyw na lata 2018-2022, zostanie przedstawiony 27 czerwca br. >>>>  Orbis   Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o przeznaczeniu 73,72 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,6 zł na akcję, podała spółka. >>>>  Ergis  Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o przeznaczeniu 7,63 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka. >>>>   Zamet  Rada nadzorcza Zametu powołała członków zarządu na kolejną kadencję wspólną (trzyletnią) w dotychczasowym składzie, z Tomaszem Jakubowskim jako prezesem zarządu, podała spółka. >>>>   >>> Zobacz też rekomendacje    Unibep Unibep podpisał umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Sjusjoen” w gminie Ringsaker w Norwegii. Wartość umowy wynosi ok. 124 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 55,7 mln zł netto. Zamawiającym jest Sjusjoen Prima Utvikling AS. >>>>   Nextbike Polska Nextbike Polska zawarł z Miastem Koninem umowę na dostawę, uruchomienie i zarządzanie systemem Konińskiego Roweru Miejskiego składającego się z 11 stacji i 100 rowerów. System Konińskiego Roweru Miejskiego zostanie uruchomiony w terminie do dnia 1 września 2018 roku. Umowa obowiązywać będzie do 30 listopada 2021 roku. >>>>   MCI Capital MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena w wezwaniu to 9,8 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący – Trigon Dom Maklerski. >>>>  Hawe Telekom Hawe Telekom i jej litewski klient – operator telekomunikacyjny Telia Lietuva (dawniej TEO) zakończyły modernizację transgranicznego punktu styku pomiędzy swoimi sieciami światłowodowymi, podał polski operator. >>>>  ZPC Otmuchów Inwestorzy, w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych, będą mogli dokonywać zapisów na akcje ZPC Otmuchów od 13 do 26 czerwca, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na 2 zł za akcję. Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać ok. 25 mln zł, które zamierza przeznaczyć na budowę nowoczesnej fabryki słodyczy. >>>>  LPP Cel strategiczny LPP to zwiększenie przychodów do 10,5 mld zł w 2021 r. (wobec ponad 7 mld zł w ub.r.), przy czym za trzy lata udział sprzedaży internetowej w całości przychodów ma wzrosnąć do 20% z 8% obecnie, podała spółka. Na inwestycje na sieć salonów chce wydać 1,5 mld zł do 2021 r. >>>>   LPP chce zadebiutować na rynkach Finlandii oraz Bośni i Hercegowiny w 2019 r. Planuje także otwarcie salonu w Paryżu, poinformował prezes Marek Piechocki. >>>>  Prezes LPP Marek Piechocki zapowiedział, że w najbliższych miesiącach on i jego wspólnik przetransferują posiadane akcje spółki do tworzonej właśnie fundacji Semper Simul. Fundacja będzie posiadać akcje uprawniające do 31,5% głosów na walnym zgromadzeniu i będzie największym akcjonariuszem LPP. >>>>  LPP chce przeznaczyć 0,5 mld zł na inwestycje w centra logistyczne i planuje m.in. budowę nowego centrum w okolicach Włocławka, kosztem ok. 400 mln zł, poinformował prezes Marek Piechocki. >>>>  – LPP nie wyklucza skupu akcji spółki i zakłada utrzymanie dywidendy na poziomie 10-15% rocznego zysku, poinformował prezes Marek Piechocki. >>>>  Ropczyce Zakłady Magnezytowe Ropczyce liczą na utrzymanie tempa wzrostu przychodów w całym roku i utrzymanie się dobrej koniunktury na swoje wyroby w kolejnych 2-3 latach, poinformował ISBnews prezes Józef Siwiec. Spółka pracuje nad dalszą optymalizacją i poprawą marżowości. >>>>   Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) mogą wkrótce podjąć decyzje dotyczące nieruchomości niezwiązanych z produkcją, poinformował ISBnews prezes Józef Siwiec >>>>