Artifex Mundi Artifex Mundi odnotował 2,59 mln zł
skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 2,76 mln zł zysku
rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Vivid Games Vivid Games miało ok. 2,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2018 r., przy przychodach ze sprzedaży ok. 3,69 mln zł i kosztach działalności operacyjnej 10,34 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. „Odpowiednio: jednostkowa strata wyniesie ok. 6,25 mln zł oraz jednostkowe przychody ze sprzedaży 3,69 mln zł i koszty działalności operacyjnej 14,6 mln zł” – czytamy w komunikacie.  Vivid Games podjął uchwałę w przedmiocie strategii działalności na rok 2018 i kolejne lata, której kluczowe założenia to m.in. dalsza publikacja gier mobilnych F2P z segmentu mid-core i rozpoczęcie publikacji gier mobilnych F2P z segmentu hyper-casual, podała spółka. >>>>  Enea Enea odnotowała 190,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 285,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Benefit Systems Benefit Systems podpisał umowę z Pocztą Polską działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na okres 26 miesięcy od 10 listopada 2018 r., podała spółka. Maksymalne wynagrodzenie Benefit System z tytułu realizacji umowy wynosi 51 105 600 zł brutto. >>>>   P.A. Nova P.A. Nova odnotowała 17,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  P.A. Nova prowadzi rozmowy o sprzedaży pakietu czterech swoich obiektów przemysłowych (hal produkcyjnych), poinformował wiceprezes Tomasz Janik. Ocenił godziwą wartość sprzedaży na ok. 20 mln euro. >>>>  P.A. Nova planuje rozpoczęcie budowy projektu mieszkaniowego w Przemyślu na docelowo 127 mieszkań w I kw. 2019 r., poinformowała wiceprezes Ewa Bobkowska. >>>>  Lokum Deweloper Olczyk Lokum 11, spółka w 100% zależna od Lokum Deweloper, zawarła z dwiema spółkami niepowiązanymi z grupą kapitałową Lokum Deweloper (GK LD), a powiązanymi ze sobą kapitałowo, w ramach jednej biznesowej transakcji i na takich samych warunkach dwie przedwstępne umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o łącznej powierzchni ok. 15 ha wraz z własnością położonych na jednym z gruntów budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, podał Lokum Deweloper. Szacowana całościowa kwota ceny, łącznie z obu transakcji, może wynieść ok. 100 mln zł netto. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek  LW Bogdanka Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 43,18 mln zł
skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w II kw. 2018 r. wobec 43,95 mln zł zysku rok wcześniej,
podała spółka w raporcie. >>>>  Polski Bank Komórek Macierzystych Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) i spółka biotechnologiczna Dystrogen Therapeutics podpisały umowę o współpracy, która obejmuje wspólne badania nad komórkami chimerycznymi i produkcję przez PBKM produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), które zostaną wykorzystane w badaniach klinicznych spółki Dystrogen, podał PBKM. >>>>  Ergis Ergis odnotował 11,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Polski Holding Nieruchomości Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 19,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 9,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Warimpex Warimpex przeprowadził prywatną emisję siedmioletnich obligacji o wartości ponad 9 mln euro, podała spółka. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych  Best Best podjął decyzję o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji, które mogłyby zostać wyemitowane w ramach ustanowionego programu emisji obligacji do kwoty 350 mln zł, na podstawie sporządzonego prospektu emisyjnego podstawowego z 25 października 2017 r., oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. >>>>  CCC EuroRating obniżył rating kredytowy CCC o jeden stopień do BBB- z BBB, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. >>>>   Atal Atal w związku z realizacją inwestycji aparthotelowej Atal Baltica Towers podjął współpracę z Grupą INApartments, profesjonalnym operatorem obiektów klasy premium przeznaczonych na wynajem krótko- i średnioterminowy, podała spółka. >>>>