FO Dębica Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydują o przeznaczaniu 100% zysku netto na dywidendę w latach 2018-2020 oraz o skupie akcji, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 września br. na żądanie akcjonariusza Altus TFI. >>>>     Rada nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica powołała zarząd z Leszkiem Szafranem jako prezesem na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 15 czerwca 2018 r., podała spółka. >>>>  TXM Akcjonariusze TXM zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 10 lipca. >>>>  Redan oraz 21 Concordia – dwaj najwięksi akcjonariusze TXM – zadeklarowały udział w emisji akcji spółki, która ma być przeprowadzona celem przyspieszenia realizacji planu naprawczego, podał TXM. Redan deklaruje objęcie akcji o wartości 5-7 mln zł przy założeniu objęcia przez Concordia 21 akcji o wartości co najmniej 20 mln zł. >>>>  Agora  Foodio Concepts, spółka z grupy Helios należącej do Agory, otworzy sieć lokali gastronomicznych Papa Diego, specjalizujących się w daniach kuchni meksykańskiej, podała Agora. Pierwszy lokal powstanie latem br. >>>>  Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje    ZPC Otmuchów Większościowy akcjonariusz Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów), Xarus Holdings Limited, zamierza wziąć udział we wtórnej ofercie publicznej akcji, podała spółka. >>>>  ASM Group  Po przejęciu niemieckiej Grupy Vertikom, ASM Group jest zainteresowane kolejnymi akwizycjami za granicą, przede wszystkim w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, poinformował ISBnews prezes Adam Stańczak. W tym celu podejmowane są już dalsze czynności, dodał. >>>>   EC Będzin   Elektrociepłownia Będzin SA zakłada, że w lipcu otrzyma projekt umowy od inwestora zainteresowanego spółką zależną Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., a w przypadku porozumienia – do połowy października inwestor uzyska zgody korporacyjne, poinformowali ISBnews przedstawiciele grupy. >>>>   Elektrociepłownia Będzin S.A. chce dalej rozwijać się jako grupa finansowo-produkcyjna i może zaangażować się w 2-3 małe projekty kogeneracyjne w tym i przyszłym roku, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. >>>>   Elektrociepłownia Będzin S.A. planuje przeznaczać do 50% zysku netto na dywidendę od 2019 r., a jej ostateczna wysokość w kolejnych latach będzie zależała od procesu sprzedaży Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o., poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. >>>>   JSW, PKP Cargo Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i PKP Cargo podpisały list intencyjny na rzecz wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego, podała JSW. >>>>  Arctic Paper Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o przeznaczeniu 13,86 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>   Triggo Triggo planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie IV kw. 2018 – I kw. 2019 r., poinformował prezes Rafał Budweil. >>>>