Erbud  Erbud jako lider konsorcjum podpisał umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, poinformowała spółka. Wartość netto umowy z Gminą Lublin wynosi 55,5 mln zł, dodano. „Erbud jako lider konsorcjum podpisał umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł” – czytamy w komunikacie. Terminy realizacji inwestycji przewidziano na 30.06.2020, podano także.   Erbud odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Grupa Erbud miała portfel zleceń w wysokości 1 964 mln zł na koniec marca br., z czego 1 543 mln zł przypada na 2018 rok, a 421 mln zł na dalsze lata (2019-2020), podała spółka. >>>>  Protektor  Zarząd Protektora zarekomendował przeznaczenie na dywidendę całego zysku netto za 2017 r., tj. 1,35 mln zł, oraz część kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 0,93 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka. >>>>   Sygnity Sygnity zawarło ugodę sądową ze Skarbem Państwa – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie umowy na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny Podsystemów: „Hurtownia Danych” oraz „Podsystem Wykrywania Nadużyć” w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, podała spółka. Zamawiający zobowiązał się do zapłaty na rzecz spółki kwoty w łącznej wysokości ok. 13,4 mln zł brutto. ZUE Oferta ZUE została uznana za najkorzystniejszą w kolejnym postępowaniu przetargowym na przebudowę torowiska tramwajowego i budowę dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 95,7 mln zł netto, dodano.  FFiL Śnieżka Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka ocenia, że po spadku przychodów r/r w I kwartale ma powody do „dużego optymizmu” w obecnym kwartale, poinformował prezes Piotr Mikrut. >>>>   Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa odnotował 1,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Wartość portfela zamówień grupy Mostostal Warszawa wyniosła 1 616,9 mln zł na koniec marca br., podała spółka. „Spółki grupy kapitałowej uczestniczą w wielu postępowaniach przetargowych, co powinno przynieść efekty w postaci pozyskania nowych kontraktów w niedalekiej przyszłości” – czytamy w raporcie. Polski Holding Nieruchomości Polski Holding Nieruchomości (PHN) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 12,64 mln zł, tj. 0,27 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka. >>> Zobacz też rekomendacje          Stalprodukt Stalprodukt odnotował 99,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 82,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   MLP Group MLP Group odnotowało 4,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 15,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,9 mln zł wobec 28,1 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,72 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 23,22 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 0,25 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej. Cyfrowy Polsat, Netia  Cyfrowy Polsat oraz Karswell Limited podjęli decyzję o nabyciu akcji Netii w ramach wezwania pomimo nieziszczenia się jednego warunku, podano w komunikacie. >>>>    Emperia Emperia odnotowała 13,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Wittchen  Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 15,25 mln zł tj. 0,84 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z podjętych uchwał. >>>>   Play Communications Play Communications odnotował 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 18,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Play Communications ocenia, że pierwszy kwartał 2018 r. był zadowalający dla spółki pod względem operacyjnym, a cały 2018 będzie rokiem przejściowym ze względu na Roam-Like-At-Home i inwestycje w sieć, poinformował prezes Jørgen Bang-Jensen. >>>>   Grupa AB Grupa AB odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   CCC CCC odnotowało 145,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 40,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Idea Bank Idea Bank odnotował 14,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r., podał bank w raporcie. Całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł. >>>>  Boryszew Boryszew odnotował 37,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 65,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  AmRest Holdings AmRest Holdings odnotował 5,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  PBKM Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln zł, podała spółka. Decyzja związana jest z koniecznością zapewnienia źródeł finansowania potencjalnych procesów akwizycyjnych, których przeprowadzenie przewidywane jest w ramach przyjętej strategii rozwoju grupy kapitałowej. >>>>   Redan Redan podjął decyzję o skierowaniu do walnego zgromadzenia akcjonariuszy wniosku w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 w kwocie 4 376 tys. zł, w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.  >>>>   Mennica Polska  Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Taką wysokość wypłaty rekomendował wcześniej zarząd spółki. >>>>  Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała Grzegorza Zambrzyckiego na prezesa kolejnej kadencji, podała spółka. >>>>  Ergis Ergis odnotował 5,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Ergis liczy na lekką poprawę wyników r/r w drugim kwartale br., poinformował prezes Tadeusz Nowicki. >>>>  Ergis planuje nakłady inwestycyjne na poziomie podobnym jak rok wcześniej. Spółka wydała na inwestycje efektywnie 37 mln zł w 2017 r., poinformował prezes Tadeusz Nowicki. >>>>  Kino Polska TV Kino Polska TV odnotowało 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Master Pharm Master Pharm odnotował 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Altus TFI Zarząd Altus TFI przyjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom sposobu podziału zysku za rok 2017 r. – według pierwszej propozycji, akcjonariusze mieliby otrzymać dywidendę w wysokości 1,49 zł na akcję, natomiast według drugiej – spółka przeprowadziłaby skup akcji własnych po cenie 16 zł za sztukę, podała spółka. >>>>   Mercator Medical Mercator Medical odnotował 4,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  PCC Intermodal PCC Intermodal odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Kogeneracja Zespół Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 108,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 99,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Rawlplug Rawlplug odnotował 7,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  BSC Drukarnia Opakowań BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 6,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 7,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Pepees Pepees odnotował 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Ovostar Union Ovostar Union odnotował 7,23 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,28 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Miraculum Miraculum odnotowało 0,59 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Cherrypick Games Cherrypick Games odnotował 1,01 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Grupa AB Grupa AB nie wyklucza skupu akcji lub dywidendy, ale chce mieć siłę kapitałową w obliczu oczekiwanej konsolidacji rynku, poinformował prezes Andrzej Przybyło. >>>>   Grupa AB oczekuje, że będzie beneficjentem przyszłej konsolidacji rynku po zakończeniu wojny cenowej, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Przybyło. >>>>