Wasko Konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider), CAT Traffic, P.H.U. „TELSAT”,
TELWAY, Trax elektronik oraz APM PRO podpisało z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na integrację elementów
Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 –
Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym oraz prace projektowe i
roboty budowlane dotyczące budowy zadania pn. „Integracja elementów
Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 –
Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym”, podało Wasko. Wartość umowy
to 37,36 mln zł brutto. EC Będzin Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,05 mln zł wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,38 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 41,05 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2018 r. spółka miała 4,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 17,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,85 mln zł w porównaniu z 102,53 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 0,47 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej. GK Immobile GK Immobile odnotowała 2,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2018 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,12 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 112,25 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 0,45 mln zł wobec 24,98 mln zł zysku rok wcześniej.  GK Immobile jest w trakcie budowania i sprzedaży kolejnego etapu osiedla Platanowego Parku i przygotowuje się także do rozpoczęcia kolejnej etapowanej inwestycji w Bydgoszczy – Osiedla Uniwersyteckiego, poinformowała spółka. W październiku br. spółka otworzy także 10. hotel swojej sieci Focus Hotels w Poznaniu, podano także. >>>>  BNP Paribas, Raiffeisen Bank Polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgłosiła sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez BNP Paribas S.A. mniejszościowego pakietu akcji Raiffeisen Bank Polska S.A. i zezwoliła na podział przejmowanego banku, podała Komisja.  >>>>   Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Raiffeisen Bank Polska karę pieniężną w wysokości łącznie 5 mln zł w związku z naruszeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, podała Komisja. >>>>   Grupa AB Grupa AB odnotowało 60,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018( tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.). wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek Colian Holding Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółkom Colian Holding i Grupie Exorigo – Upos na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu z dniem 28 września 2018 r., podała Komisja. >>>>   4fun Media 4fun Media podpisała umowę inwestycyjną z Michałem Traczem i Wiktorem Traczem, której przedmiotem jest ustalenie zasad prowadzenia wspólnej działalności biznesowej polegającej na produkcji i wykończaniu tkanin oraz przygotowywaniu i wykonywaniu nadruków na tkaninach, podała spółka. Będzie ona wykonywana przez powołaną w tym celu spółką celową o docelowej nazwie Print Logistic. Wartość inwestycji poczynionej przez 4fun Media to 920 tys. zł. >>>>   Global Cosmed Global Cosmed odnotował 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Simple Simple odnotowało 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Vistal Gdynia Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę z KPMG Advisory na świadczenie usług doradczych w procesie pozyskania inwestora, podała spółka. >>>>     Zamet Zamet odnotował 2,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Zamet poszukuje inwestora strategicznego dla Mostostalu Chojnice i liczy liczy, że rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną jeszcze w tym roku, poinformował prezes Tomasz Jakubowski. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych  Serinus Energy Serinus Energy przeprowadził test przepływu gazu w odwiercie Moftinu-1003 w Rumunii, podała spółka. Odkryto trzy nowe strefy gazonośne, a testy odwiertu wykazały wysoki wskaźnik przepływu gazu opłacalnego do wydobycia. >>>>  ZPC Otmuchów  Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 3,93 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>