JSW Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 753,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 864,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   GTC Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 155,2 mln zł tj. 0,33 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. >>>>   Apator Apator odnotował 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Maxcom Maxcom prognozuje 12,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 156 mln zł przychodów netto i EBITDA na poziomie 15,7 mln w 2018 r., podała spółka. W poprzedniej prognozie spółka podała, że oczekuje przychodów na poziomie ok. 210 mln zł, ok. 29 mln zł EBITDA i 22 mln zł zysku netto. >>>>  Zarząd Maxcom podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji akcjonariuszom wypłaty dywidendy wysokości 2,7 mln zł, czyli 1 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>    Atende Atende odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Unibep    Akcjonariusze Unibepu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 13 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 5,11 mln zł, tj. 0,15 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. >>>>   >>> Zobacz też rekomendacje     Kopex Kopex odnotował 18,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 7,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> Getin Holding  Getin Holding odnotował 24,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 17,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik netto ogółem wyniósł 31,64 mln zł w porównaniu z 41,2 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>  Famur Famur odnotował 32,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 36,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Wittchen Wittchen odnotował 2,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Trakcja PRKiI Trakcja PRKiI odnotowała 22,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Skonsolidowany portfel zamówień budowlanych Trakcji PRKiI wynosił 1 958 mln zł na koniec marca br., podała spółka. >>>>    PBKM Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 9,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  NTT System NTT System odnotował 0,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w kwartale 2018 r. przy przychodach 66,3 mln zł, podała spółka w raporcie, prezentując szacunkowe dane. >>>>   GetBack Standard and Poor’s przywrócił długo- i krótkoterminowy rating kredytowy GetBack w restrukturyzacji, obniżając je jednocześnie do poziomu D/D, podała agencja. >>>>  Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzięły pod lupę banki i domy maklerskie, które oferowały klientom obligacje windykacyjnej spółki – czytamy w piątkowej „Rzeczpospolitej”. >>>>  WDX WDX odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Seco/Warwick Seco/Warwick odnotował 3,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Portfel zamówień Seco/Warwick spadł o 11% r/r i wyniósł 366 mln zł na koniec I kw. 2018 r., podała spółka. >>>>  Esotiq & Henderson Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 13 mln zł i były wyższe o 3% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-kwiecień przychody wyniosły ok. 46,5 mln zł i były na tym samym poziomie co w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>>  Wasko Wasko odnotowało 1,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  IMC IMC odnotowało 8,23 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,68 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Benefit Systems Benefit Systems zawarł umowy objęcia 184 tys. akcji serii F po cenie 1 035 zł za sztukę w ramach subskrypcji prywatnej, podała spółka. Łączna wartość oferty wyniosła 190,44 mln zł. >>>>  Unimot   Akcjonariusze Unimotu zdecydowali o przeznaczeniu 13,94 mln zł na dywidendę z zysku za 2017 r., tj. o wypłacie 1,7 zł na akcję, podała spółka. >>>>  Pekabex Pekabex zdecydował o rozpoczęciu prac nad ustanowieniem programu emisji obligacji o wartości do 80 mln zł. Emisja pierwszej serii obligacji może nastąpić w II kw. 2018 r., podała spółka. >>>>  ML System Oferta publiczna ML System rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Jednocześnie cena maksymalna została ustalona na 29 zł. Spółka chce pozyskać z emisji akcji serii C ok. 35 mln zł. >>>>  ML System rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności, zaś łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł. Spółka dzięki środkom pozyskanym z IPO chce rozwijać m.in. Quantum Glass z kropkami kwantowymi. >>>>  Backlog ML System na bieżący rok wynosi 113 mln zł, co oznacza podwojenie w porównaniu z poziomem ubiegłorocznej sprzedaży, poinformował prezes Dawid Cycoń. >>>>  ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20-25% skonsolidowanego zysku netto w latach 2019-2020. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego, firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka. >>>>  Simple Simple odnotowało 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Emperia Holding   Akcjonariusze Emperii Holding zdecydują o zniesieniu dematerializacji i wycofaniu wszystkich akcji spółki z obrotu giełdowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 13 czerwca. >>>>  Action Zarząd Action wnioskuje o pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. w kwocie 52,08 mln zł z kapitału zapasowego. Przedmiotowy wniosek zostanie skierowany na posiedzenie rady nadzorczej, a w dalszej kolejności po uprzednim zaopiniowaniu przez radę zostanie poddany pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia, podała spółka. >>>> Marvipol Development Marvipol Development zawarł z niepowiązaną z grupą kapitałową spółką przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej w Warszawie, w dzielnicy Bielany, o powierzchni ok. 0,17 ha, podała spółka. Nabycie nieruchomości nastąpi po uprzednim uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowej. >>>>   Eurocash Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez grupę Eurocash 100% udziałów w cypryjskiej spółce Domelius Limited kontrolującej Mila S.A. – właściciela sieci 187 supermarketów zlokalizowanych głównie w centralnej Polsce, poinformował Eurocash. >>>>  Dekpol Dekpol zawarł z Panattoni Development Europe umowę na realizację dwóch budynków magazynowych w Gdańsku, podała spółka. >>>>   Grupa Azoty  Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała zarząd XI kadencji z Wojciechem Wardackim jako prezesem, podała spółka. Do zarządu wszedł Mariusz Grab jako wiceprezes. >>>>  MCI Capital Rada nadzorcza MCI Capital powołała Pawła Kapicę do zarządu po rezygnacji Tomasza Masiarza, podała spółka. >>>>  BBI Development Spółka celowa BBI Development – Centrum Praskie Koneser, realizująca kompleks biurowo-handlowy Kwartał Centralny projektu deweloperskiego Centrum Praskie Koneser w Warszawie – podpisała z firmą Temex umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie prac wykończeniowych w budynku hotelu Moxy w kompleksie Centrum Praskie Koneser za ryczałtowo 4,3 mln euro netto (18,45 mln zł netto), podało BBI. >>>>  i2 Development i2 Development prognozuje ok. 197 mln zł skonsolidowanych przychodów i ok. 30 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. Zysk brutto na sprzedaży ma wynieść ok. 46 mln zł, wynik z działalności operacyjnej ok. 33 mln zł, a wynik brutto ok. 31 mln zł. Projekcja zakłada też, że i2 Development przekaże klientom i rozpozna w wyniku sprzedaż około 660 lokali w br. >>>>   i2 Development rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 10,86 mln zł, czyli 1,12 zł na akcję, podała spółka. >>>>  Cherrypick Games Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało Cherrypick Games 2,6 mln zł dofinansowania do projektu opracowania inteligentnej platformy do analizy środowiska gry i zachowań użytkowników gier typu freemium wartego łącznie 3,6 mln zł, podała spółka. >>>>  Braster Konrad Kowalczuk z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Braster. Jednocześnie rada nadzorcza powołała z dniem 17 maja Edwarda Mojeścika oraz Krzysztofa Rabiańskiego na członków zarządu, podała spółka. >>>>