Play Communications Jørgen Bang-Jensen zrezygnował z funkcji prezesa P4 – spółki zależnej Play Communications – od 1 sierpnia 2018 r., w związku z czym stanowisko obejmie Jean-Marc Harion, podało Play Communications. >>>>    Grupa Azoty Grupa Azoty odnotowała 456,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 301,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły 1 023 mln zł w 2017 r., podała spółka. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł ok. 0,3x. >>>>   Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 259,76 mln zł
skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w 2017 r. wobec 272,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała
spółka w raporcie. >>>>   Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 108,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 70,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>     Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosą w 2018 r. około 1,6 mld zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>   Przychody Grupy Azoty mogą sięgnąć 15 mld zł w 2023 r. (wobec 9,6 mld zł w ub.r.), jeżeli uda się zrealizować planowany projekty inwestycyjne, dotyczące m.in. zgazowania, a także akwizycje, wynika z wypowiedzi prezesa Wojciecha Wardackiego. >>>>   Grupa Kęty Grupa Kęty odnotowała 53,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>  Grupa Kęty podtrzymuje prognozę wyników na 2018 r. opublikowaną w lutym, poinformował członek zarządu Adam Piela. >>>>  Skarbiec Holding  Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła uchwałę o powołaniu Andrzeja Sołdka z dniem 1 lipca 2018 r. w skład zarządu Skarbiec Holding na stanowisko CFO, podała spółka. Andrzej Sołdek od 2003 roku zajmował stanowisko zastępcy CEO i CIO w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU, następnie od 2008 do 2016 roku był zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem, podano w komunikacie.  Quercus TFI Quercus TFI odnotowało 6,31 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w I kw. 2018 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>    Radpol Radpol odnotował 2,67 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 8,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Radpol widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej w 2018 r. w związku z przewidywanym wzrostem inwestycji w branżach, w których działa, podała spółka. >>>>    Radpol liczy, że w tym roku uda się wypracować dodatni wynik netto, poinformowali członkowie zarządu. >>>>  Radpol planuje ok. 8 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r. i zakłada, że jego wskaźniki finansowe będą „po bezpiecznej stronie” na koniec roku, poinformowali członkowie zarządu. >>>>   Radpol chce pozbyć się segmentu słupów betonowych, najlepiej do końca tego roku, i skupić się na pozostałych dwóch rodzajach działalności, poinformował prezes Michał Jarczyński. >>>>  Wprowadzenie split payment będzie czynnikiem negatywnym dla Radpolu. Na koniec roku spółka może mieć z tego tytułu zamrożone 4 mln zł, poinformowała wiceprezes Anna Kułach. >>>>  Grupa Orbis  Przychody Grupy Orbis zwiększyły się o 2,2% r/r do 271,5 mln zł w I kw. 2018 r., podała spółka. >>>>  Wielton  Zarząd Wieltonu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 15,09 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka. Rekomendacja zakłada wypłatę dywidendy w dwóch transzach. >>>>   TXM TXM odnotowało 36,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>     TXM dostrzega już efekty programu optymalizacji kosztów personalnych i dostosowania do sezonowości sprzedaży i planuje jego kontynuację, liczy też na oszczędności m.in. z renegocjowanych umów najmu. Rozpoczął też rozmowy z dostawcami na temat oferty, poinformowali członkowie zarządu. >>>>  Atende Zarząd Atende zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia łącznie 8 mln zł z zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę 0,22 zł na akcję, podała spółka. >>>>  Mostostal Warszawa  Prezes Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski złożył rezygnację z pełnionej ze skutkiem na 19 kwietnia 2018 roku, podała spółka. >>>>   Ergis Zysk netto Grupy Ergis spadł o 38,8% r/r do 5,16 mln zł w I kw. 2018 r., przy wzroście przychodów o 4,3% r/r do 191,22 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki finansowe. >>>>   ABC Data ABC Data odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Polnord Polnord zdecydował o przeszacowaniu in minus wartości wybranych nieruchomości inwestycyjnych oraz o ujęciu w wynikach finansowych za 2017r. kwoty z spodziewanego odszkodowania. Łączny szacowany wpływ obu zdarzeń na skonsolidowany wynik brutto za rok 2017 to ok. 26,1 mln zł in plus, podała spółka. >>>>    Esotiq & Henderson Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 11 mln zł i były wyższe o 12% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-marzec przychody wyniosły ok. 33,5 mln zł i spadły o ok. 1% r/r. >>>>   Movie Games, PlayWay Akcjonariusze spółki Movie Games, z grupy PlayWay, wyrazili zgodę na podwyższenie jej kapitału zakładowego poprzez emisję do 250 tys. akcji serii H, które zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej, a także na wprowadzenie akcji serii A-H do obrotu na rynku NewConnect, podało PlayWay. >>>>   Sklep Steam wycofał ze sprzedaży grę „Farm Manager 2018”, dystrybuowaną przez PlayWay, do czasu wyjaśnienia roszczenia dotyczącego tej gry, zgłoszonego przez United Independent Entertainment GmbH (UIG), podało PlayWay. >>>>   OncoArendi Therapeutics  Akcje i prawa do akcji (PDA) spółki OncoArendi Therapeutics zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 6,55% i wyniósł 30,9 zł, zaś kurs PDA wzrósł o 6,86% do 30,99 zł. >>>>    Bank BGŻ BNP Paribas Dzięki współpracy z operatorem komórkowym T-Mobile, Bank BGŻ BNP Paribas bezpłatnie wydaje kartę pre-paid z atrakcyjną ofertą dla obywateli Ukrainy, poinformował bank. Bank BGŻ BNP Paribas rozszerzył kampanię informacyjną dotyczącą usług bankowych dla obywateli Ukrainy także na rynek ukraiński, m.in. rozpoczął współpracę z ukraińskimi agencjami zatrudnienia. >>>>     Medinice Medinice, która w maju planuje zadebiutować na NewConnect, podpisała wstępne porozumienie, aby skomercjalizować innowacyjne narzędzia chirurgiczne Spacemaker i Suction Knife, tym samym zacieśniając współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Utrechcie, podała spółka. >>>>  Grupa Lotos, PGNiG   Lotos Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny będą wspólnie oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu, podała Grupa Lotos. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu, podkreśliła spółka. >>>>  Teroplan Spółka Teroplan przeprowadziła prywatną emisję akcji w lutym br., z której pozyskała 2,3 mln zł na dalszy rozwój biznesu i rozważa debiut na rynku NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował prezes spółki Andrzej Soroczyński. >>>>    Alchemia   Akcjonariusze Alchemii zdecydują 17 maja br. o przekazaniu całego zysku netto za 2017 r. w wysokości 12,2 mln zł na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie spółki. >>>>    Mercator Medical Mercator Medical pracuje nad strategią na lata 2019-2021, która będzie zakładać m.in. silny rozwój segmentu dystrybucyjnego na rynkach Europy Zachodniej, poinformował prezes Wiesław Żyznowski. Spółka nie wyklucza przejęcia niewielkiego gracza w jednym z krajów tego regionu, choć nie poszukuje go aktywnie. >>>>