PMPG Polskie Media PMPG Polskie Media odnotowało 4,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  TIM TIM odnotował 6,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   TIM kupił 2 499 111 akcji Rotopino.pl za cenę 2,6 zł za sztukę, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki do 99,1% z 74,1%, podał TIM. Rozliczenie transakcji nastąpi 20 września br. >>>>  X-Trade Brokers X-Trade Brokers Dom Maklerski (X-Trade Brokers DM) zamierza odwołać się od kary w wysokości 9,9 mln zł nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. >>>>  Globalworth Poland Globalworth Poland Real Estate odnotowało 16,49 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 25,39 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Esotiq & Henderson Esotiq & Henderson miało 13,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w sierpniu, co oznacza spadek o ok. 3% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>   Unified Factory Unified Factory podpisała list intencyjny z UCAAS Inc z siedzibą w Makati (Filipiny) w kwestii reprezentowania spółki przez UCAAS Inc. w negocjacjach o potencjalnej współpracy z operatorem telekomunikacyjnym ViewQwest z siedzibą w Singapurze oraz z operatorem telekomunikacyjnym PLDT z siedzibą w Makati (Filipiny), podała spółka. Ustalenie warunków wzajemnej współpracy ma nastąpić do 15 października. >>>>  Unified Factory zdecydował o wystąpieniu do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług (VAT-7), wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 6,54 mln zł, podała spółka. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek  T-Bull T-Bull udostępnił grę „Tank Battle Heroes: World of Shooting”, podała spółka. >>>>   Vivid Games Vivid Games spodziewa się efektu nowych premier, szczególnie „Gravity Rider”, a także nowymi grami hyper-casual począwszy od IV kwartału, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. >>>>  Liczba pobrań gry „Gravity Rider”, którą wydał Vivid Games, wzrosła już do ok. 1,5 mln, ale spółka liczy że docelowa liczba pobrań zbliży się do czołówki zestawienia dla tego gatunku, co oznacza nawet „setki milionów” pobrań, wynika z wypowiedzi prezesa Remigiusza Kościelnego dla ISBnews. >>>>  Vivid Games na przyszły rok szykuje wydanie do 3 gier segmentu mid-core oraz znaczącą liczbę tytułów w segmencie hyper-casual. Zwiększy nakłady marketingowe, a wszystko to ma zapewnić zdecydowanie większą ilość pobrań, rozszerzenie zasięgu i minimalizację ryzyka niepowodzenia poszczególnych gier, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. >>>>  Vivid Games ocenia, że na rozmowę o dywidendzie jest teraz za wcześnie, ale duże nadwyżki finansowe, które przybliżą spółkę do tego tematu mogą pojawić się nawet „z dnia na dzień”, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. >>>>  Vivid Games odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  Creepy Jar Sprzedaż gry „Green Hell” studia Creepy Jar poprzez platformę Steam osiągnęła poziom ok. 67 tys. sztuk od premiery w końcu sierpnia, podała spółka. >>>>  ImpelImpel Facility Services, spółka zależna Impela, otrzymała dwa pisma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dotyczące wezwania do zapłaty 10 386 497 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu 2 216 118 zł tytułem nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, podała spółka. Obecnie łączna kwota roszczeń PFRON wobec spółek Grupy Impel wynosi 34 401 723 zł. >>>>  MCI Capital Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie JTT Computer, w ramach którego zmienił zaskarżony wyrok i postanowił zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz MCI Capital kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo MCI w pozostałej części, podało MCI Capital. Sąd wskazał, iż wysokość szkody MCI ustalił na zasadzie uznania sędziowskiego. >>>>  Tower Investments Tower Investments odnotowało 5,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej (okres 1 listopada 2016 – 30 kwietnia 2017), podała spółka w raporcie. >>>>  Tower Investments szacuje ponad 50 mln zł marży brutto z planowanych sprzedaży projektów handlowych w ciągu dwóch lat, poinformował prezes Bartosz Kazimierczuk. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Colian Holding Colian Holding skupił 5 mln akcji własnych (tj. 2,59% kapitału), uprawniających do wykonywania 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. >>>>  XTPL Grupa Deutsche Balaton AG podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL, podała spółka. Fundusz obejmie prywatną emisję akcji. Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln euro zostanie wykorzystany do dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań spółki w USA oraz rozwoju jej portfela patentowego. Spółka podtrzymała również decyzję o przejściu na parkiet główny GPW tej jesieni. >>>>  Bank Pekao Zarząd Banku Pekao wyraził zgodę na realizację projektu integracji działalności maklerskiej w ramach Grupy Banku Pekao, podał bank. Uproszczenie procesów i większa skala możliwości dla klientów poprawi efektywność funkcjonowania tej części działalności Grupy Banku Pekao. >>>>  Zortrax Zortrax dostarczy drukarki 3D do francuskiego producenta wyposażenia samochodów Faurecia, podała spółka. >>>>  PKP Cargo PKP Cargo podpisał z firmą Pesa Bydgoszcz oraz Instytutem Pojazdów Szynowych „Tabor” (IPS) umowy współpracy przy pracach badawczo-rozwojowych w ramach projektu budowy lokomotywy dwunapędowej w wersji autonomicznej, podała spółka. >>>>  PKN Orlen Decyzja PKN Orlen w sprawie inwestycji w morskie farmy wiatrowe powinna zostać podjęta w przyszłym roku, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski. >>>>  PKN Orlen w tym tygodniu rozpocznie inspekcje wyłączonej awaryjnie Elektrociepłowni Włocławek. Dopiero wyniki tych prac pozwolą na podanie kolejnych informacji w tej sprawie, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski. >>>>  ING BSK  ING Bank Śląski oczekuje, że liczba sklepów internetowych, które zdecydują się na płatności internetowe imoje oferowane przez bank wzrośnie do 3,5 tys. w ciągu 1,5 roku, poinformował wiceprezes Michał Bolesławski. Bank szacuje, że z opcji opóźnionej płatności Twisto będzie korzystać ok. 10% wszystkich kupujących w sklepach internetowych w ramach imoje. >>>>  R22 R22 widzi szanse na kontynuację tempa wzrostu wyników z r.obr. 2017/2018 w bieżącym roku obrotowym, poinformowali członkowie zarządu. >>>>  R22 pozostaje bardzo aktywne w obszarze akwizycji i „ma nadzieję”, że w r.obr. 2018/2019 będzie ich więcej niż w poprzednim, gdy nabyło udziały czterech spółek, poinformowali członkowie zarządu. >>>>  Tauron Polska Energia Tauron Polska Energia uruchomiła pilotażową instalację w elektrowni w Łaziskach, której celem jest przekształcenie dwutlenku węgla, wychwyconego z bloków energetycznych, w syntetyczny gaz ziemny do napędzania samochodów (SNG), podała spółka. >>>>  Przy założeniu skutecznej regulacji ze strony Komisji Europejskiej nie należy oczekiwać spadku cen uprawnień do emisji CO2 w średnim terminie, uważa wiceprezes Taurona Polskiej Energii Jarosław Broda. >>>>  Arcus Konsorcjum Decsoft i Arcus zawarły ugodę sądową ze Skarbem Państwa – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Strona państwowa zobowiązała się zapłacić konsorcjum 3,58 mln zł, podał Arcus. >>>>