AmicaAkcjonariusze Amiki zdecydowali o przeznaczeniu 23,33 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję. „Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 148 705 981,3 zł, dzieli w ten sposób, iż:a) kwotę w wysokości 23 325 819 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wyniesie 3 zł b) pozostałą kwotę w wysokości 125 380 162,3 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki” – czytamy w podjętej uchwale. Walne zgromadzenie ustaliło także dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy na 6 lipca 2018 r. oraz termin jej wypłaty na 16 lipca 2018 roku.   Tauron Polska Energia Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k. we Wrocławiu o zapłatę tytułem odszkodowania 12 286 229,70 euro (tj. 53 587 619,46 zł) oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w przyszłości, a wynikające z czynów niedozwolonych, o łącznej wartości szacowanej na kwotę 35 705 848,71 euro (tj. 155 734 629,73 zł), podał Tauron. Według spółki, wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń. Herkules   Rada nadzorcza Herkulesa powołała zarząd z Grzegorzem Żółcikiem jako prezesem na nową, trzyletnią kadencję, podała spółka.”W skład zarządu Herkules S.A. z dniem 29 czerwca 2018 roku powołani zostali:Grzegorz Żółcik – jako prezes zarządu spółkiTomasz Kwieciński – jako wiceprezes zarządu spółkiKrzysztof Oleński – jako członek zarządu spółki” – czytamy w komunikacie. Prime Car Management Akcjonariusze Prime Car Management (PCM) zdecydowali o przeznaczeniu 11,91 mln zł na wypłatę dywidendy warunkowej w wysokości 1 zł na akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 25,42 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 29 września 2018 r., a termin jej wypłaty – na 20 grudnia 2018 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 11 908 840 sztuk.  Larq Akcjonariusze Larq zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. „Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 33 186 199,07 zł, w ten sposób, że kwota ta w całości zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy” – czytamy w uchwale.  Sygnity Sygnity zawarło z Pocztą Polską umowę na sprzedaż i dostawę oprogramowania standardowego wraz z bezterminowymi licencjami, jak również praw do aktualizacji oprogramowania standardowego, subskrypcji licencji oprogramowania standardowego, standardowych usług hostowanych oraz standardowych pakietów usług technicznych w ramach umowy na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania i usług w okresie do 30 kwietnia 2020 roku, podała spółka. Wartość umowy to 24 mln zł brutto.    >>> Zobacz też rekomendacje   Energa  Rada nadzorcza Energi powołała Arkadiusza Siwko na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. >>>>     PGNiG Trybunał Arbitrażowy ad hoc wydał korzystny dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyrok częściowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej(tzw. Kontraktu Jamalskiego), podało PGNiG. >>>>  Famur  Akcjonariusze Famuru zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 252,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, podała spółka. >>>>  Zamet  Akcjonariusze Zametu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie straty za rok obrotowy 2016, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>  Herkules  Akcjonariusze Herkulesa zdecydowali o przeznaczeniu 3,04 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,07 zł na akcję, podała spółka. >>>>    ZPC Otmuchów Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>  Getback Getback przesunął publikację raportu za I kw. 2018 r. na 23 lipca wobec wcześniej planowanego terminu 29 czerwca, podała spółka. >>>>   CCC CCC podpisało z Adler International aneks do umowy warunkowej i umowę przyrzeczoną, na podstawie której CCC nabyło zorganizowaną część przedsiębiorstwa za łącznie 77 mln zł, podała spółka. >>>>  Qumak  Rada nadzorcza Qumaka powołała zarząd w niezmienionym składzie na nową kadencję, ze Sławomirem Połukordem jako prezesem, podała spółka. >>>>  Lokum Deweloper  Lokum Deweloper sprzedał 227 lokali w II kw. 2018 r., co oznacza spadek o 29% r/r, podała spółka. Grupa podtrzymuje cel sprzedaży na poziomie powyżej 1 000 lokali w 2018 r. >>>>    KGHM Polska Miedź – KGHM Polska Miedź zakończył postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów II, podała spółka. >>>>  WDX WOHO Holdings Ltd., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., sfinalizowała przejęcie większościowego pakietu akcji WDX, podał fundusz. >>>>  Immofinanz Rada nadzorcza Immofinanz zatwierdziła sprzedaż pakietu 26% akcji CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) na rzecz SOF-11 Starlight 10 EUR S.à r.l. z grupy Starwood Capital Group (Starwood), podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcji objętych pakietem wynosi 757,9 mln euro, co odpowiada średniej 29,5 euro za akcję. >>>>