PGNiGPGNiG Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyrazili zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody przez byłych członków zarządu, m.in. byłych prezesów Jerzego Kurelli i Mariusza Zawiszy, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.  >>>>  Torpol Torpol zawarł z PKP Telkol umowy podwykonawcze na wykonanie części prac budowlanych w zakresie teletechniki i telekomunikacji, składających się na realizowane przez Torpol modernizacje na odcinkach linii kolejowych Trzebinia – Krzeszowice i Szczytno – Ełk. Łączna wartość umów podwykonawczych wyniosła ok. 41 mln zł netto, podał Torpol.
„Termin realizacji robót objętych przedmiotem ww. umów podwykonawczych uzgodniony został w oparciu o graniczne terminy realizacji poszczególnych prac wskazane w umowach zawartych pomiędzy emitentem a inwestorem [PKP PLK] i jest z nimi zasadniczo zbieżny. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 72 miesiące” – czytamy w komunikacie.  Mostostal Zabrze – Mostostal Zabrze podpisał z BASF Polska umowę o wartości 89,5 mln zł netto na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej, w ramach projektu „Kopernik”, podała spółka. „Wartość prac objętych umową wynosi 89,5 mln zł netto. Termin zakończenia prac nad projektem przypada na 31 stycznia 2019 r.” – czytamy w komunikacie. >>> Zobacz też rekomendacje    Ronson Development Ronson Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie IV etapu osiedla Espresso na warszawskiej Woli, poinformowała spółka. Spółka sprzedała wszystkie ze 135 mieszkań dostępnych w ramach Espresso IV na kilka miesięcy przed zakończeniem budowy.  PKN Orlen Spotkanie negocjacyjne w sprawie wzrostu wynagrodzeń w PKN Orlen, jakie odbyło się w środę zbliżyło stanowiska pracodawcy i organizacji związkowych, poinformowała spółka. Wynegocjowano min. 3 tys. zł w formie nagród jednorazowych, podano także. >>>>  PKN Orlen uruchomił w Płocku stację doświadczalną, w której będzie rozwijał technologię produkcji biokomponentów wyższej generacji, pozyskiwanych z glonów olejowych, poinformowała spółka. >>>>  Enea Enea, w związku z ustaleniem wstępnych wyników prac związanych z testami na utratę wartości udziałów w Enea Wytwarzanie, powzięła informację o prawdopodobnej konieczności ujęcia w księgach kwoty 879,27 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących bilansową wartość udziałów w Enea Wytwarzanie, podała spółka. >>>>   Rafako Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z indonezyjską PT Perusahaan Listrik Negara umowę kredytu na kwotę 80,8 mln euro na finansowanie budowy dwóch bloków parowych 2×50 MW na wyspie Lombok, której wykonawcą będzie konsorcjum Rafako, podała spółka. Jednocześnie prezes Agnieszka Wasilewska-Semail poinformowała, że Rafako przygotowuje się do złożenia ofert w trzech kolejnych postępowaniach przetargowych w Indonezji. >>>>  Sare Sare miało ok. 45,95 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2017 r., wobec 41,34 mln zł rok wcześniej i ok. 2,83 mln zł zysku netto wobec 3,98 mln zł w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  BOŚ Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powołała Arkadiusza Garbarczyka i Konrada Raczkowskiego na wiceprezesów zarządu – zastąpią oni Annę Milewską i Dariusza Grylaka w pełnionych dotychczas funkcjach, poinformowała spółka. >>>>  Mercor Mercor pozyskał zamówienia w wysokości ok. 24,9 mln zł w styczniu 2018 r., co oznacza wzrost o 10% r/r, poinformowała spółka. >>>>  Qubic Games Premierę gry „Grid Mania” na konsolę Nintendo Switch ustalono na 2 marca br. w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podał Cubic Games. >>>>   cardio.link, Infoscan cardio.link – spółka zależna Infoscan – planuje wprowadzić urządzenie cardio.link – swój innowacyjny holter EKG – do testów w I półr. br., a do polskich szpitali oraz placówek medycznych – jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews prezes cardio.link Miłosz Jamroży. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w II poł. 2018 r. >>>>  TIM Przychody TIM wzrosły o 28,6% r/r do 58,11 mln zł w styczniu 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. >>>>   Introl Konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka Introl Energomontaż w 100% zależna od Introlu oraz Ferox Energy Systems zawarły dwie umowy z ECO Kogeneracja na budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji w Malborku i Tarnobrzegu wraz z usługami serwisowymi, poinformowała spółka. Łączna wartość obu umów wynosi 32,67 mln zł. >>>>  Anwil Rada nadzorcza Anwilu z Grupy PKN Orlen odwołała ze stanowiska prezesa Jacka Podgórskiego, a do czasowego wykonywania czynności oddelegowano Dariusza Ciesielskiego, poinformowała spółka. >>>>   Tarczyński EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek zawieszający realizację wezwania. >>>>   Best Best skrócił do dziś zapisy na 4-letnie obligacje serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, w związku z przekroczeniem przez popyt liczby oferowanych papierów, podała spółka. Inwestorom, którzy złożyli zapisy od 5 do 20 lutego, przydzielonych zostanie tyle obligacji, na ile się zapisali; zapisy złożone w dniach 21 i 22 lutego zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane. >>>>