Alumetal Alumetal odnotował 24,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w II kw. 2018 r. wobec 13,99 mln zł zysku rok wcześniej,
podała spółka w raporcie.  >>>>  Szymon Adamczyk zrezygnował z
funkcji prezesa zarządu i członka zarządu Alumetalu i spółek zależnych,
podała spółka. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 30
września 2018 r. >>>>  Master Pharm Szacunkowy wynik netto Grupy
Master Pharm wyniósł 3,71 mln zł w I półroczu 2018 roku wobec 1,75 mln
zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe    Unimot  Rada nadzorcza Unimotu odwołała ze stanowiska prezesa Macieja Szozdę, ze stanowiska wiceprezesa zarządu Marcina Zawiszę, jednocześnie powołując na stanowisko prezesa Adama Sikorskiego (dotychczasowego przewodniczącego rady nadzorczej) oraz na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych Marka Moroza (dotychczasowego dyrektora ds. finansów i strategii), podała spółka. >>>>  Brastera Zarząd Brastera, realizując przegląd opcji strategicznych, oszacował, iż realizacja celów strategicznych wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln zł, podała spółka. >>>>  Dino Polska Dino Polska odnotowało 70,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 46,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Erbud W uproszczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Erbud oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Erbudu sporządzonych na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazana zostanie strata, podała spółka. >>>>  PCC Intermodal  PCC Intermodal odnotował 0,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom PCC Intermodal formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. KNF określiła termin zniesienia dematerializacji akcji na 11 września 2018 r. >>>>  ES-System ES-System odnotował 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   ES-System dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego wzrostu sprzedaży krajowej w całym 2018 r. i nie oczekuje wzrostu sprzedaży eksportowej w tym okresie, podała spółka. >>>>  Gobarto Gobarto odnotowało 5,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Klabater Klabater, wydawca i producent gier założony przez CDP.pl, chce zadebiutować na rynku publicznym w I półroczu 2019 r., podała spółka. Ponadto założył spółkę Klabater Inc w USA do prowadzenia działań marketingowych na kontynencie amerykańskim. >>>>  CDRL CDRL złożyło ofertę zakupu większościowego pakietu udziałów w zagranicznej spółce posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci, podała spółka. >>>>