Sescom  Sescom zakończył proces due diligence spółki Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z wynikiem satysfakcjonującym, w związku z czym będzie on kontynuował negocjacje w celu podpisania umowy inwestycyjnej, podała spółka >>>>    Solar Company Solar podjął decyzję o zawiązaniu odpisu aktualizującego na koniec 2017 r. należności od głównego dostawcy „Grutex” A.P.H. Jolanta Gruszka w wysokości 43,8 mln zł, podała spółka.”Spółka w ostatnich latach zmaga się z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu gospodarczym, w tym głównie z wysoce konkurencyjną sytuacją rynkową, odpływem klientów z galerii handlowych, czy też ostatnio wprowadzonym zakazem handlu w niedziele. Nie bez znaczenia dla sytuacji spółki jest zdaniem zarządu również stanowisko KNF” – czytamy w komunikacie.Ponadto w toku prac nad sporządzeniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółka nie miała dostępu do sprawozdania finansowego głównego dostawcy, co powoduje brak jednego z głównych elementów pozwalających ocenić ryzyko kredytowe związane z saldem należności od tego kontrahenta, podano także. Globe Trade Centre Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują o wypłacie 155,2 mln zł, czyli 0,33 zł na akcję, na dywidendę za 2017 r. wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 17 maja br.”Zysk netto spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości 663 195 000 zł zostanie podzielony w następujący sposób: a) kwota 155 200 156,32 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki, zgodnie z § 1 pkt 2 poniżej; b) kwota 507 994 843,68 zł zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy spółki” – czytamy w projekcie uchwały.Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 155 200 156,32 zł, tj. 0,33 zł na akcję, podano także.  Gino Rossi Gino Rossi wydłużył okres obowiązywania prawa pierwokupu akcji Simple Creative Products przyznanego Miss Class z grupy Monnari Trade do 31 maja br., podano w komunikacie. W połowie marca Gino Rossi przyznało Miss Class, spółce zależnej Monnari, prawo pierwokupu akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r., które to prawo pierwokupu stanowi wyłączność przyznaną spółce. Mostostal Zabrze Mostostal Zabrze dokonał z firmą Kinetics Technology S.p.A. uzgodnień na piśmie dotyczących kontraktów realizowanych w ramach projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) tj. inwestycji Grupy Lotos, związanych z opóźnieniami realizacji całego projektu EFRA, niezależnymi bezpośrednio od emitenta, podała spółka.    >>> Zobacz też rekomendacje     GetBack EuroRating obniżył rating kredytowy spółki GetBack z B+ do CCC(sd) z perspektywą negatywną, podano w komunikacie. >>>>   PCC Exol Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie kwoty 15,52 mln zł, czyli 0,09 zł na akcję, dywidendy za 2017 r. podała spółka. >>>>   Konsorcjum Stali Konsorcjum Stali miało wstępnie 458,89 mln zł przychodu i 11,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r., podała spółka. „Jednostkowy przychód ze sprzedaży emitenta za I kw. 2018 r. wyniósł 458 894 tys. zł co stanowi wzrost o 102 462 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Jednostkowy zysk finansowy netto za I kw. 2018 r. wyniósł 11 400 tys. zł co stanowi wzrost o 589 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. ” – czytamy w komunikacie.   Bank BGŻ BNP Paribas  Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała instytucja.  ZM Ropczyce Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” rekomendują dokonanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1,10 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>   BBI Development BBI Development podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących w ciężar wyniku za II półrocze 2017 r. w wysokości 10,86 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym i 8,85 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym, podała spółka. >>>>    Soho Development Soho Development przedłużyło do 20 kwietnia 2018 r. okresu wyłączności negocjacyjnej dla White Star Real Estate w zakresie nabycia nieruchomości należących do spółki kontrolowanej Fabryka PZO, poinformowała spółka. >>>>   Polenergia Uprawomocnił się drugi z wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę umów spółek zależnych Polenergii – Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), co oznacza ziszczenie się jednego z warunków umowy zbycia udziałów w spółkach zależnych na rzecz Statoil, poinformowała Polenergia. >>>>    Ergis Ergis odnotował 20,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 23,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Grupa Qumak  Grupa Qumak miała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 262 mln zł i stratę netto ok. 78 mln zł w 2017 r., według wstępnych szacunków, podała spółka. >>>>   Astarta Holding Astarta Holding sprzedała 92 838 ton cukru w I kw. 2018 r., co oznacza spadek o 34% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 13% r/r do 11 619 UAH/t. >>>>    Próchnik Próchnik stwierdził konieczność dokonania odpisów aktualizacyjnych na kwotę 28,1 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym i 16,15 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym, wynika z komunikatu spółki ws. raportu z testów na utratę wartości aktywów spółki na dzień 31.12.2017. >>>>   PlayWay PlayWay odnotował 15,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   JSW, Famur  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Famur podpisały umowę o współpracy przy realizacji wspólnych komercyjnych projektów na rynkach zagranicznych, poinformowała JSW. >>>>   Mercor Mercor pozyskał zamówienia w wysokości ok. 28,3 mln zł w marcu 2018 r., co oznacza wzrost o 21% r/r, poinformowała spółka. >>>>  Dekpol Dekpol rozpoczął sprzedaż 32 mieszkań na osiedlu Młoda Morena Park II w gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo, podała spółka. „W ofercie dostępne są 32 mieszkania o metrażach od 46 do 97 m2, których ceny wynoszą od 8 091 zł za m2. W każdym z ośmiu budynków ulokowane będą jedynie 4 mieszkania, co bezpośrednio wpłynie na komfort przyszłych mieszkańców osiedla” – czytamy w komunikacie. Oddanie do użytku całości inwestycji zostało zaplanowane na koniec II kwartału 2019 roku, podano również.  Libet Libet ocenia, że producenci kostki brukowej odczują wzrost popytu w bieżącym roku, a sam rynek może zwiększyć się nawet o kilka procent rok do roku, poinformował prezes Thomas Lehmann. >>>>  Atal Atal rozpoczął sprzedaż 222 mieszkań i 1 lokalu usługowego w III etapie łódzkiej inwestycji Pomorska Park, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to I kwartał 2020 r. „W trzecim etapie inwestycji dostępne są 222 mieszkania zlokalizowane w 4 budynkach. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród lokali o szerokiej gamie metraży – od 27,51 do 103,81 m2 i zróżnicowanych układach – od 1 do 4 pokoi” – czytamy w komunikacie. Tauron Polska Energia Realizacja projektu bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie przebiega zgodnie z harmonogramem – osiągnęła 60%, przy czym sama główna budowa jest dużo bardziej zaawansowana, poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk. Dziś blok energetyczny 910 MW w Jaworznie przeszedł udaną próbę ciśnieniową. >>>>