Kredyt Inkaso Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, spółka zależna Kredyt Inkaso, zawarła umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance, w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 28,88 mln zł, podał Kredyt Inkaso. >>>>  Miraculum Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, skierowanych wyłącznie do wskazanych przez zarząd akcjonariuszy, podała spółka. >>>>  Artifex Mundi Zarząd Artifex Mundi zdecydował, że budowa księgi popytu w subskrypcji prywatnej akcji serii D rozpocznie się 24 lipca, a zakończy nie później niż 26 lipca, podała spółka. >>>>  Konsorcjum Stali Konsorcjum Stali miało 906,75 mln zł przychodów i 17,41 mln zł zysku netto w ujęciu jednostkowym według wstępnych danych, podała spółka. >>>>   >>> Zobacz też rekomendacje   Ovostar Union Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj o 3% r/r do 787 mln sztuk w I połowie 2018 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 679 mln sztuk (+31% r/r). >>>>  Qumak  Euvic złożył do Qumaka wniosek, w którym proponuje odstąpienie od głosowania nad uchwałami w sprawie połączenia spółek na najbliższym walnym zgromadzeniu i zwołanie nowego walnego zgromadzenia na 4 września z porządkiem obrad obejmującym przeprowadzenie zaplanowanego wcześniej głosowania uchwał połączeniowych obu grup kapitałowych, podał Qumak. >>>>   Arrinera  Menedżerowie Arrinery rozważają wykup menedżerski i wycofanie spółki z NewConnect, poinformował ISBnews współzałożyciel spółki Arkadiusz Kuich. >>>>   Inpro Inpro wprowadziło do oferty 4 nowe domy jednorodzinne w ramach osiedla Golf Park w Tuchomiu, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy domów to sierpień 2019 roku. >>>>  Scope Fluidics Curiosity Diagnostics, spółka zależna Scope Fluidics podpisała umowę z partnerem merytorycznym – Alab Laboratoria, na przeprowadzenie pierwszej serii testów funkcjonalnych systemu PCR|ONE w laboratoriach mikrobiologicznych, podała spółka. >>>>   Energa Energa Operator i sześć spółek eksploatacyjnych z Grupy Energa podpisały dokument finalizujący konsolidację w Linii Biznesowej Dystrybucja, podała grupa. >>>>