Silvair  Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji Silvair, Inc. została ustalona na 25 zł za walor, podała spółka. W ramach oferty spółka planuje wyemitować do 2,4 mln akcji. „Ustaliliśmy cenę maksymalną, po której zapisy składać będą inwestorzy indywidualni, na poziomie 25 zł. Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie ustalona 10 lipca, po zakończeniu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych” – powiedział współzałożyciel i dyrektor finansowy (CFO) Silvair Adam Gembala, cytowany w komunikacie.Vigo System Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Zysk w wysokości 9 542 496,05 zł został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy, podano w uchwale. Vigo System podał w maju br., że zaktualizował strategię i politykę dywidendową, która zakłada obecnie niewypłacanie dywidendy z zysku za lata 2017-2020.  InventionMed InventionMed zawarł umowę o zachowaniu poufności (NDA) z Hong Kong Kam Fung Group Company Ltd z siedzibą w Hongkongu – funduszem specjalizującym się w finansowaniu podmiotów z różnych branży, w tym nieruchomości, nowe technologie, turystyka czy inwestycje finansowe, podała spółka. „Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na fakt, że podejmowane działania mogą mieć znaczący wpływ na dalszy rozwój emitenta. Potencjalna inwestycja w emitenta może przekraczać kwotę kilkudziesięciu milionów dolarów. W ramach ewentualnej współpracy strony mogą nie tylko rozwinąć i dopracować projekt TutorDerm, a również rozwinąć tzw. 'wirtualny szpital’, w którym będzie możliwość stworzenia zaawansowanych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości nie tylko w dziedzinie dermatologii, ale również innych dziedzin medycyny, co znacząco przełożyłoby się zarówno na rozwój emitenta jak i osiągane przez niego wyniki finansowe” – czytamy w komunikacie. >>> Zobacz też rekomendacje    PGNiG PGNiG podpisało porozumienia z firmami Venture Global LNG i Port Arthur LNG, spółką zależną Sempra LNG & Midstream, ws. podstawowych warunków umowy długoterminowej na dostawy gazu skroplonego z USA. >>>>   Medicalgorithmics Zwyczajne walne zgromadzenie Medicalgorithmics podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w 2017 roku z zysku netto osiągniętego w latach poprzednich i stanowiącego część kapitału zapasowego, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota 5 121 266,92 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję. >>>>   Biomed – Lublin Akcjonariusze Biomed – Lublin zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r., w wysokości 588 tys. zł, a pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>  Ferrum Ferrum uruchomiło unikatową w tej części Europy linię do produkcji rur spiralnie spawanych, której potencjał techniczny oraz możliwości produkcyjne pozwalają na realizowanie dostaw na rynek krajowy, a także do krajów UE oraz na rynki międzynarodowe, podała spółka. Inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu kapitałowemu oraz wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), który w maju 2017 r. poprzez swój fundusz kupił nową linię oraz ustalił sposób jej wykorzystania oraz przejęcia przez Ferrum. Ponadto Ferrum otrzymało w ramach pożyczki ok 100 mln zł, które zostało przeznaczone na kapitał obrotowy. >>>>  T-Bull Oferta publiczna do 100 tys. akcji nowej emisji serii F spółki T-Bull rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka opublikowała też aneks do prospektu, w którym ustaliła cenę maksymalną nowych akcji na 60 zł za sztukę. >>>>   Bank Pekao Bank Pekao wzbogaca ofertę dla obywateli Ukrainy pracujących lub studiujących w Polsce celem umocnienia swojej pozycji rynkowej w obsłudze obcokrajowców i chce do końca tego roku otworzyć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy nowych rachunków Ukraińców, poinformował wiceprezes odpowiadający za bankowość detaliczną Marek Tomczuk. Od początku lipca bank wprowadza m.in. darmowe przelewy na Ukrainę oraz bankowość mobilną PeoPay po ukraińsku. >>>>  Bank Pekao zmienia ofertę dla zamożnych klientów i oczekuje, że w perspektywie 2020 roku zwiększy swój udział rynkowy w tym segmencie do 11-12% wobec 9% obecnie, poinformował wiceprezes Marek Tomczuk. >>>>  PGE Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zarządzili przerwę w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki do 19 lipca 2018 r., podała spółka. Przerwę zarządzono przed podjęciem decyzji o podziale zysku. >>>>  ML System ML System zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 28 czerwca, podała spółka. >>>>  CEZ  Akcjonariusze CEZ zdecydowali o przeznaczeniu 17,75 mld CZK z zysku netto za 2017 r. i zysków zatrzymanych na dywidendę, tj. o wypłacie 33 CZK na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>  Vabun Vabun zadebiutuje na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w czwartek, 28 czerwca, podała Giełda. >>>>  GPW Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada utworzenie spółki GPW Ventures, która zainwestuje w fundusze venture capital (VC) jako inwestor pasywny, wynika z prezentacji GPW 2022. >>>>  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada utworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia, wynika z prezentacji GPW 2022. >>>>     JSW Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza sięgać po nowoczesne technologie związane z produktami węglopochodnymi, aby działając prośrodowiskowo, tworzyć bufor dla okresowych wahań cen węgla koksującego – powiedział PAP prezes JSW Daniel Ozon. >>>>  Comarch  Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł za akcję, podała spółka. >>>>