Cherrypick Games W ramach tzw. „soft launch” Cherrypick Games wydało w marcu grę „MatchUp Friends” na takich rynkach, jak Singapur, Hongkong, Nowa Zelandia, Dania, Szwecja, Holandia, Kanada i RPA, poinformował prezes ISBnews Marcin Kwaśnica. W trakcie soft-launch polska spółka testuje m.in. najnowsze rozwiązania, w tym do matchmakingu (łączenia graczy) Gamelift należące do Amazon Web Services (AWS) i liczy na wsparcie marketingowe Amazon.  PGNiG  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że planowane do wprowadzenia opłaty związane z zawartością helu w gazie ziemnym, które mają być wprowadzone nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, to koszt dla spółki w wysokości 20-30 mln zł rocznie, poinformował prezes Piotr Woźniak. „Koszt to między 20-30 mln zł rocznie. Jako podatek nie wchodzi to w taryfę” – powiedział Woźniak podczas spotkania z dziennikarzami w Odolanowie. Nowelizacja przewiduje opłatę od wolumenu helu w gazie ziemnym wynoszącym co najmniej 0,1%.  Kredyt Inkaso – Kredyt Inkaso uplasował w ofercie publicznej wszystkie oferowane czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości nominalnej 30 mln zł w ramach programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł, poinformowała spółka. Redukcja zleceń wyniosła 36,4%.   Atlas Estates Atlas Estates odnotował 11,59 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   GPW Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 kwietnia br. o zgodzie na zbycie 384 025 szt. akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange Limited za łączną cenę nie niższą niż 11,475 mln GBP, wynika z projektów uchwał. 11bit Studios 11bit Studios odnotowało 3,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Vivid Games Vivid Games oczekuje ok. 6,5 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok 2017, poinformowała spółka. >>>>   >>> Zobacz też rekomendacje    Grupa Azoty  Grupy Azoty zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość aktywów akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie -24,6 mln zł oraz odpisu utworzonego w poczet wyniku roku 2017 w kwocie -18,1 mln zł, podała spółka. Wpływ zdarzenia na jednostkowy wynik netto to -18,1 mln zł. >>>>   Erbud Erbud odnotował 22,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Erbud rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 14 093 044,9 zł, co przekłada się na 1,1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>    Portfel zamówień Grupy Erbud ma wartość 2,04 mld zł, z czego 1,8 mld zł przypadało do realizacji w roku bieżącym, podała spółka. Od początku br. grupa podpisała kontrakty o wartości 292 mln zł. >>>>   PKP Cargo Rada nadzorcza PKP Cargo powołała w skład zarządu Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu, oraz Leszka Borowca, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych. >>>>  Bank Millennium  Rada nadzorcza Banku Millennium ustaliła, że zarząd banku będzie liczył 6 osób i ponownie powołała Joao Bras Jorge na prezesa zarządu, Fernanda Bicho na wiceprezesa zarządu oraz Wojciecha Haase, Andrzeja Glińskiego, Marię Jose Campos i Wojciecha Rybaka na członków zarządu, poinformował bank. >>>>  Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Millennium postanowiło nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 648 945 143,38 zł w całości na kapitał rezerwowy, poinformował bank. >>>>   Ciech Ciech odnotował 393,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 593,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Ulma Construccion Ulma Construccion Poland odnotował 24,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Zarząd Ulma Construccion Polska rekomenduje przeznaczenie zysku w łącznej kwocie 20,02 mln zł na dywidendę, co daje 3,81 zł brutto na akcję, podała spółka. >>>>  Vigo System Vigo System odnotowało 9,54 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 10,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Sare Sare odnotowało 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   CDRL CDRL planuje w tym roku przede wszystkim rozwój sieci sklepów Coccodrillo za granicą i dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży przez internet, poinformował ISBnews prezes Marek Dworczak. >>>>   Larq Larq odnotował 33,19 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 32,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Action Niezależna analiza stopnia zaspokojenia wierzycieli Action w restrukturyzacji wykazała, że może on wynieść ok. 54% w przypadku likwidacji majątku i ok. 71% w przypadku postępowania ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack, podała spółka. Jednocześnie projekcje finansowe spółki zostały ocenione jako „możliwe do wykonania”. >>>>  Marvipol Development Marvipol Development uruchomił sprzedaż 239 lokali w III etapie inwestycji Riviera Park na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W dwóch poprzednich etapach osiedla Marvipol sprzedał do tej pory ponad 60% z 401 mieszkań. >>>>    Dom Development Dom Development rozpoczął sprzedaż 240 mieszkań w IV etapie Osiedla Cybernetyki 17 na warszawskim Mokotowie, podała spółka. >>>>    Próchnik  Zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age, podała spółka. >>>>