Selvita Selvita odnotowała 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 roku wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Hawe Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Hawe S.A. karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała Komisja. Wykluczenie papierów wartościowych spółki nastąpi 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna. >>>>  Hawe Telekom uruchomiło punkt dostępowy swojej ogólnopolskiej sieci światłowodowej we Frankfurcie nad Menem (DECIX), poinformowała spółka. Firma planuje otwarcie kolejnych punktów styku z zagraniczną infrastrukturą telekomunikacyjną, co ułatwi transfer danych w relacji wschód-zachód przez polską sieć światłowodową Hawe Telekom. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje       Wielton Wielton odnotował 77,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Portfel zamówień Wieltonu wynosił 17 954 szt. na koniec 2017 r., podała spółka. >>>>  PZU Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 1,7 mln zł, a na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń – karę pieniężną w wysokości 90 tys. zł, poinformowała Komisja. >>>>   CI Games CI Games odnotowało 5,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 16,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Prime Car Management Prime Car Management (PCM) odnotowało 35,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 36,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Trakcja PRKiI Trakcja PRKiI odnotowała 31,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Portfel zamówień Grupy Trakcja kształtował się na poziomie 1 782 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów) na 31 grudnia 2017 roku, podała spółka. >>>>   Open Finance Open Finance odnotowało 18,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   PEManagers  Private Equity Managers (PEManagers) rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7 660 580,69 zł, i użycie min. 2 339 419,31 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, poinformowała spółka. >>>>   Private Equity Managers odnotowało 5,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Asseco BS Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 1,3 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>  Lokum Deweloper Lokum Deweloper odnotowało 71,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował przeznaczenie 15,12 mln zł z zysku z 2017 roku oraz części kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka. >>>>   >>> Zobacz też wyniki finansowe  Atende Atende odnotowało 12,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Nowa strategia Grupy Atende na lata 2018-2019 zakłada m.in. wzrost sprzedaży usług o charakterze abonamentowym oraz aktywnie zabieganie o przejęcia nowych, dobrze rokujących podmiotów o profilu zgodnym z ogłoszoną strategią, podała spółka. >>>>   GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów, podała Giełda. >>>>    Ipopema Securities Ipopema Securities odnotowała 2,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Tauron Polska Energia Tauron Polska Energia podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, poinformowała spółka. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł. >>>>  ZM Henryk Kania Zakłady Mięsne Henryk Kania podjęły uchwałę w sprawie przydziału 86 200 obligacji serii H o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 86 200 000 zł, poinformowała spółka. >>>>   GetBack Potencjalny zagraniczny inwestor odstąpił od rozmów z GetBackiem, podała spółka. >>>>   Adiuvo Investments Adiuvo Investments odstępuje od przeprowadzenia emisji do 1,62 mln akcji serii N na podstawie uchwały NWZ z 25 stycznia br. akcji, poinformowała spółka. W niesprzyjającym otoczeniu dla podwyższenia kapitału spółka rozważa alternatywne źródła finansowania, w tym finansowanie instrumentami dłużnymi. >>>>