Kruk  Kruk kupi 51% udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech, podała spółka. Zapisy oferty zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w spółce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. „Przed nami kolejne wyzwanie. Konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii na lata 2015-2019 i rozwijamy kolejne obszary działalności. W 2016 roku przejęliśmy spółkę Credit Base- organizację z silnymi kompetencjami w zakresie nabywania portfeli wierzytelności. Dziś przygotowujemy się do kolejnej transakcji – przejęcia podmiotu działającego na rynku zarządzania wierzytelnościami na zlecenie” – powiedział Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. Strony ustaliły, że zawarcie umowy nabycia udziałów nastąpi nie później niż do 31 maja 2018 r., podał Kruk w raporcie.  OncoArendi Therapeutics OncoArendi Therapeutics ustalił cenę akcji serii F w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 29 zł za akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 2 mln sztuk, podała spółka. >>>>     PKO BP PKO Bank Polski wprowadzi w tym roku wielowalutową kartę, która będzie dostępna dla wszystkich dorosłych posiadaczy kont osobistych w banku, podał PKO BP. „Wprowadzone na rynek w połowie ubiegłego roku karty wielowalutowe do kont Aurum i Platinium II w fazie startu oferty mogły zostać podpięte – poza rachunkiem konta osobistego w złotych – do rachunków w Euro, USD, GBP i CHF. Obecnie mogą równocześnie obsługiwać transakcje na 8 rachunkach, poza wspomnianymi również w koronach duńskich, norweskich i szwedzkich. Tym samym korzystanie z pełnego zestawu możliwości takiej karty pozwala uniknąć kosztów przewalutowania transakcji” – czytamy w komunikacie.  Rank Progress Rank Progress zawarł ze spółką Remil przedwstępną umowę zakupu 50% udziałów w spółce Omega Investments, która realizuje we Włocławku budowę zespołu obiektów handlowo-usługowych, podał Rank Progress. Wartość transakcji to 20 mln zł. „Spółka Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku jest jedynym właścicielem nieruchomości […] mieszczących się we Włocławku przy ulicy Kapitulna i Długa, o łącznej powierzchni 8,9490 ha […] Spółka realizuje na nieruchomości inwestycję polegającą na budowie zespołu obiektów handlowo-usługowych, obejmującym odrębne części handlowo-usługowe z przeznaczeniem na sklepy i punkty świadczenia usług (w tym market budowlany przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej w branży 'Dom, Wnętrze, Ogród’)” – czytamy w komunikacie.   Grupa Kęty    Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd – z prezesem Dariuszem Mańko- uzupełniając jego skład o nowego członka zarządu, Rafała Lechowicza, poinformowała spółka. >>>>     Grupa Kęty przesunęła wypłatę drugiej raty dywidendy na 26 września 2018 r. z 22 listopada 2018 r., poinformowała spółka. Pozostałe terminy pozostają bez zmian, dodano. >>>>  Lokum Deweloper Oferta spółki zależnej Lokum Deweloper, Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A., opiewająca na 13,2 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i dotyczącym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 o łącznej powierzchni około 1,69 ha, poinformowała spółka. >>> Zobacz też rekomendacje     PMPG Polskie Media PMPG Polskie Media odnotowały 9,76 mln zł znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu raportowanym, z uwzględnieniem korekty wynikającej ze zdarzeń jednorazowych spółka miała 5,34 mln zł straty netto. >>>>   i2 Development i2 Development odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    ES-System ES-System odnotował 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  ES-System spodziewa się, że poziom sprzedaży eksportowej w 2018 r. będzie co najmniej taki, jak w 2017 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Udział eksportu w sprzedaży ogółem powinien się utrzymać na poziomie podobnym do ubiegłorocznego. >>>>   ES-System spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu segmentu sterowania w najbliższych latach, natomiast udział oświetlenia LED w przychodach nie będzie już tak dynamicznie rósł, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>>   ES-System zrealizuje w 2018 r. nakłady inwestycyjne w wysokości zbliżonej do ubiegłorocznych 9 mln zł. Podstawową potrzebą inwestycyjną pozostaje rozwój technologii w zakładach spółki, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>>   GetBack Akcjonariusze GetBack zdecydowali o pierwszym etapie emisji akcji bez prawa poboru w celu podwyższenia kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Pierwszy etap oferty zakłada emisję nie do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r. >>>>  Zarząd GetBack zdecydował, że nie ustali ceny emisyjnej akcji w ofercie do 19 999 999 akcji serii F poniżej 10 zł za akcję, poinformowała spółka. >>>>  Pepees Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 13,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Murapol Murapol Projekt 37, spółka zależna Murapolu, zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kąty Grodziskie o łącznej powierzchni 53 625 m2 za łączną kwotę ok. 16 mln zł. Na nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 504 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 411 m2. >>>>  JSWJastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Prairie Mining Limited umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce, podały spółki.>>>>  Vistal Gdynia Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł porozumienie z Duro Felguera, dotyczące rozliczenia umowy na wykonanie i montaż dźwigów, podała spółka. >>>>  Gobarto Akcjonariusze Gobarto zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 kwietnia br. >>>>  Colian Holding AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding (w wyniku zawarcia przez wzywających porozumienia), ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż łącznie 41 858 454 akcji Coliana po cenie 3,76 zł za sztukę. >>>>   PKP Cargo PKP Cargo ocenia, że akwizycje będą, obok rozwoju organicznego, ważnym elementem rozwoju spółki, poinformował prezes Czesław Warsewicz. >>>>   Celem PKP Cargo jest zwiększenie udziału w krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych w ujęciu pracy przewozowej do 60-65% do 2022 r., wobec 51,6% w 2017 r., podała spółka w prezentacji. >>>>  Enter Air Enter Air podpisał umowę leasingu operacyjnego Boeinga 737-800 na sześć lat, co zwiększy liczbę samolotów linii do 18, podała spółka. Dodatkowo firma wyleasinguje dwa samoloty A320 od innych przewoźników. >>>>  Wasko Konsorcjum Nokii, Herkulesa oraz Wasko i Pozbudu zawarło umowę na zaprojektowanie i budowę sieci GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych, poinformowały spółki oraz Ministerstwo Infrastruktury. Termin realizacji prac o wartości 2,79 mld zł brutto wynosi 62 miesiące od daty rozpoczęcia, tj. następnego dnia po podpisaniu kontraktu przez ostatnią ze stron, podano także. >>>>   Wasko spodziewa się, że większe przychody z tytułu realizacji kontraktu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych w Polsce będzie osiągało od 2019 r., poinformował prezes Jarosław Zagórowski. >>>>   Wasko oczekuje, że rok 2018 będzie dla spółki „korzystny” w świetle posiadanego portfela zamówień, poinformował prezes Jarosław Zagórowski. >>>>  Asbis Asbis prognozuje, że w 2018 r. zanotuje przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,8 mld USD a 1,9 mld USD, a zysk netto po opodatkowaniu na poziomie 9-10 mln USD, poinformowała spółka. >>>>  Rada dyrektorów Asbis podjęła decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z wyniku za 2017 rok w wysokości 0,06 USD na akcję, poinformowała spółka. >>>>   Elektrobudowa   Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 8 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>