4Mobility Firma zainteresowana zaangażowaniem kapitałowym w 4Mobility zamierza przeprowadzić audyt w obszarze prawnym i finansowo-komercyjnym, poinformowała spółka 4Mobility. „W związku z zainteresowaniem inwestora inwestycją w emitenta, która w zamierzeniu ma polegać na uzyskaniu przez Inwestora istotnego pakietu akcji emitenta w wyniku objęcia akcji nowej emisji i/lub poprzez nabycie akcji emitenta od obecnych akcjonariuszy emitenta, inwestor zamierza przeprowadzić audyt w obszarze prawnym i finansowo-komercyjnym – due diligence, celem dokonania weryfikacji celów inwestycyjnych inwestora w ramach potencjalnej transakcji” – czytamy w komunikacie. Jak podała spółka, interesy emitenta w zakresie zabezpieczenia informacji ujawnionych, koniecznych do przeprowadzenia due diligence, zostały zapewnione poprzez zawarcie pomiędzy emitentem a inwestorem w dniu 2 sierpnia 2018 r. umowy o zachowaniu poufności. Stalexport Autostrady Stalexport Autostrady odnotował 91,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 74,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje   Wittchen  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 19,5 mln zł w lipcu 2018 r. i były wyższe o 15% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>  PlayWay Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Pyramid Games podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 12 500 zł do 100 000 zł poprzez emisję 1 750 sztuk nowych udziałów, podał PlayWay. >>>>  Synektik Synektik odnotował 1,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w VI kw. r.obr. 2017/2018 (1 kwietnia – 30 czerwca 2018 r.) wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Obecny rok obrotowy i podatkowy grupy kapitałowej ma charakter przejściowy – rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku i zakończy się 30 września 2018 r. >>>>  Asseco BS Asseco Business Solutions odnotowało 14,5 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 9,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  Backlog Asseco Business Solutions wyniósł 200,4 mln zł na koniec I półrocza 2018 r. wobec 212,8 sprzedaży w całym 2017 r. , poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> TIM  Przychody TIM wzrosły o 25,7% r/r do 66,5 mln zł w lipcu 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. W okresie styczeń-lipiec br. przychody wzrosły o 20,1% do 423,6 mln zł. >>>>  CCC  eobuwie.pl nabyło pierwsze kilkanaście hektarów terenu inwestycyjnego i wyłania wykonawcę budowy nowego centrum logistycznego, które powstanie w Lubuskim Parku Przemysłowym w Zielonej Górze, podała spółka. Docelowe plany rozbudowy zakładają, że powierzchnia obiektu sięgnie 150 tys. m2.>>>>  Mennica Polska Mennica Polska odnotowała 20,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 28,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  Protektor Protektor otrzymał decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia nr II na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, podała spółka.>>>>  MOL MOL odnotował 72 935 mln forintów (HUF) skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 88 793 mln forintów zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  – MOL podniósł prognozę oczyszczonej (CCS) EBITDA do 2,4 mld USD na 2018 r. wobec wcześniej oczekiwanego wyniku ok. 2,2 mld USD, podała spółka. >>>>